W dniu 5 kwietnia br. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Dębicy uczestniczyli w konferencji naukowej dotyczącej osób uzależnionych.

Na zaproszenie Starosty Powiatu dębickiego Piotra Chęćka oraz Dyrektora ZOZ Dębica Przemysława Wojtysa – organizatorów wydarzenia, funkcjonariusze dębickiej jednostki penitencjarnej uczestniczyli w konferencji naukowej pt.: „Poza Stereotypem – obraz osób uzależnionych wysokofunkcjonujących”. Konferencja została zorganizowana w dębickim kinie „Radość” przy współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębicy.

W konferencji uczestniczyli liczni przedstawiciele środowisk naukowych, lekarze, terapeuci uzależnień, samorządowcy, pracownicy pomocy społecznej, członkowie stowarzyszeń pozarządowych oraz służby mundurowe. Służbę Więzienną reprezentowali funkcjonariusze Zakładu Karnego w Dębicy, tj. mjr Mariusz Konefał – Kierownik Działu Penitencjarnego, por Anna Kotapka - Starszy Psycholog Działu Penitencjarnego oraz szer Zuzanna Dziedzic-Dorosz – Młodszy Psycholog Działu Penitencjarnego.

Prelegenci w swoich wystąpieniach w sposób obszerny poruszyli takie zagadnienia jak: „Młodzi ludzie i alkohol”, „Dylematy diagnostyczne i charakterystyka wysokofunkcjonujących osób uzależnionych” oraz „Nasilenie problemów psychologicznych i psychiatrycznych u osób uzależnionych dobrze funkcjonujących”.

Podczas konferencji poruszone zostały kwestie przyczyn, leczenia, skutków, diagnostyki oraz profilaktyki uzależnień fizycznych, psychicznych, społecznych i behawioralnych w perspektywie współczesnych doświadczeń. Wydarzenie umożliwiło przegląd aktualnej problematyki oraz stworzyło pole dyskusji z przedstawicielami instytucji zajmujących się w sposób pośredni i bezpośredni osobami uzależnionymi.

Na zakończenie swoim wystąpieniem uświetnił zorganizowane wydarzenie Lech Dyblik.

Należy podkreślić, że funkcjonariusze Zakładu Karnego w Dębicy od wielu lat współpracują z dębickim Zakładem Opieki Zdrowotnej w tym Odziałem Psychiatrycznym w Straszęcinie. Zorganizowane w Dębicy wydarzenie pozwoliło na wymianę wiedzy, doświadczeń i przyczyniło się do wypracowywania dobrych praktyk dotyczących współpracy pomiędzy różnymi instytucjami.

Opracował: mjr Mariusz Konefał

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej