W dniu dzisiejszym Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy – ppłk Krzysztof Maźnicki podpisał porozumienie z Dyrektorem Zespołu Szkół w Ropczycach im. ks. Jana Zwierza – Panem Mariuszem Pilchem.

Współpraca pomiędzy placówkami polegać będzie na prowadzeniu przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Dębicy zajęć o tematyce ogólnopenitencjarnej, których celem jest przybliżenie tematyki związanej z więziennictwem, kształtowanie postaw młodych ludzi, przygotowywanie ich do podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących przyszłości życiowej i zawodowej, w tym również wyboru dalszej ścieżki kształcenia w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości i później podjęcia pracy w Służbie Więziennej.

Celem realizacji zajęć będzie podnoszenie świadomości prawnej i świadomości w zakresie bezpieczeństwa młodzieży, rozszerzanie wiedzy z edukacji prawnej oraz pogłębiania zainteresowań wśród młodzieży z zakresu kryminologii i penitencjarystyki, zwłaszcza w klasie o profilu policyjno-wojskowym. Zajęcia realizowane będą zarówno w placówce oświatowej jak również wizyt studyjnych młodzieży w dębickiej jednostce penitencjarnej.

Opracował: kpt. Mariusz Konefał

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej