W tutejszej jednostce zakończyła się kolejna edycja autorskiego programu resocjalizacyjnego Ojcowie Obecni - Dzieci Szczęśliwe.

Program realizował zespół wychowawców dębickiej jednostki oraz psycholog. Miejscem prowadzenia zajęć był Zakład Karny w Dębicy oraz Oddział Zewnętrzny w Chmielowie. Udział w programie wzięło łącznie 27 więźniów - ojców - 20 recydywistów penitencjarnych i 7 pierwszy raz odbywających karę pozbawienia wolności.

W czasie trwania zajęć poruszane były niezwykle ważne zagadnienia dotyczące ojcowskiej bliskości, miłości i odpowiedzialności w budowaniu relacji z dzieckiem.

Program składał się z modułów poruszających tak ważne zagadnienia jak: relacje ojciec – syn, ojciec – córka, czy mam czytać dziecku bajki, jak uchronić dziecko przed współczesnymi zagrożeniami (internet, gry komputerowe, alkohol, narkotyki, dopalacze), zaburzenia w odżywianiu a zdrowie dziecka, czy w końcu tak trudny temat jak: dziecko a rozwód rodziców.

Kulminacją programu a jednocześnie niespodzianką była możliwość spotkania się rodzin na terenie widzeń plenerowych dębickiej jednostki, na który zaproszone zostały dzieci więźniów biorących udział w programie wraz z opiekunami. Ideą zorganizowania wspólnego czasu było zaangażowanie ojców biorących udział w programie do inicjowania zabaw dla swoich dzieci, wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas zajęć, odkrycia ojcostwa na nowo. Wspólna rodzinna zabawa pokazała zarówno dzieciom jak i może przede wszystkim ojcom, że czas spędzony z sobą, zabawy na nowoutworzonym placu zabaw, czy malowanie kredą jest znacznie bardziej atrakcyjne, niż zdobywanie kolejnych poziomów w grach komputerowych, a czas spędzony z sobą jest bezcenny.

Kolejna edycja programu, jak i prezentowane w nim treści, okazały się strzałem w dziesiątkę. Uczestnicy, także ci najmniejsi mieli niedosyt i dopytywali kiedy odbędzie się kolejne takie spotkanie. W tutejszej jednostce bardzo ważnym aspektem w prowadzonych oddziaływaniach resocjalizacyjnych jest podtrzymywanie więzi z osobami bliskimi pozostającymi poza murami więzienia. W tym celu stworzony został piękny teren widzeń plenerowych do spotkań rodzinnych.

 

Więcej o realizowanym w ZK Dębica programie Ojcowie Obecni - Dzieci Szczęśliwe w sierpniowym numerze Forum Służby Więziennej str. 18

 

Opracował: kpt. Mariusz Konefał

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej