Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy ppłk Krzysztof Kulczycki uczestniczył w uroczystościach Patriotyczno – Religijnych na Górze Śmierci w Pustkowie.

W dniu 24 kwietnia 2019 r. odbyły się uroczystości Patriotyczno – Religijne na Górze Śmierci w Pustkowie k. Dębicy. Program uroczystości obejmował Mszę Świętą, część artystyczną, apel pamięci i złożenie wieńców.

Ta wieloletnia już tradycja, ma na celu oddanie hołdu wszystkim ofiarom okupacji niemieckiej walczącym o niepodległość Ojczyzny, a także upamiętnienie tysięcy więźniów różnych narodowości przetrzymywanych i represjonowanych w niemieckim obozie pracy przymusowej w Pustkowie.

W pustkowskim obozie dokonano olbrzymiej ilości mordów. Trudne do ustalenia są dokładne liczby ofiar, niemniej obóz SS w Pustkowie stał się cmentarzem dla wielu tysięcy więzionych tam żołnierzy i cywilów.

Szacuje się, że ogółem pochłonął około 8900 ofiar, w tym około 2000 Żydów, ponad 5000 jeńców radzieckich i blisko 2000 Polaków. Był więc obozem śmierci, a nie obozem pracy bądź obozem jenieckim, jak chcieli go określać dla zmylenia opinii jego hitlerowscy twórcy.

Na dzisiejszą uroczystość przybyli parlamentarzyści oraz władze samorządowe z całego Podkarpacia. Przybyli także szczególnie ważni goście – delegacje byłych więźniów niemieckich obozów pracy przymusowej w Pustkowie, przedstawiciele poszczególnych kół wojewódzkich i terenowych Związków Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, delegacje Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, reprezentanci Związku Inwalidów Wojennych i wielu innych organizacji kombatanckich. Obok innych formacji mundurowych, Służbę Więzienną reprezentował Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy – ppłk Krzysztof Kulczycki.

"Wiele jeszcze zostało do zrobienia. I długa droga przed człowiekiem. Ale jedno wydaje mi się pewne:

Niezależnie od wszystkiego, na wskroś i wbrew, głosy ofiar nie zamilkną i ziemia ich krzyku nie ukryje"


Tekst i zdjęcia: kpt Katarzyna Król

mjr Krzysztof Maźnicki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej