W dniu 11 maja 2021 r. w Zakładzie Karnym w Dębicy odbyła się odprawa roczna z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie płk. Marka Grabka.

Podczas odprawy rocznej podsumowano ubiegły, trudny rok funkcjonowania dębickiej jednostki penitencjarnej a kierownicy działów przedstawili prezentację multimedialną dotyczącą pracy poszczególnych pionów służby. Dyrektor jednostki ppłk Norbert Gaweł omówił najważniejsze wydarzenia z ubiegłego roku oraz przedstawił plany i zamierzenia jakie jednostka stawia sobie do realizacji w roku bieżącym. Omówiono działania m.in. związane realizacją z programu "Praca dla więżniów", budżetem, przedstawiono ważne wydarzenia jakie miały miejsce na terenie jednostki oraz zrealizowane przedsięwzięcia inwestycyjno-remontowe.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie podziękował zebranym kierownikom wszystkich pionów służby za zaangażowanie podległych funkcjonariuszy oraz właściwe wykonywanie swoich obowiązków, zwłaszcza w czasach walki z pandemią wirusa COVID-19.

Opracował: kpt. Mariusz Konefał

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej