17 marca br. w Zakładzie Karnym w Dębicy odbyła się odprawa roczna kadry kierowniczej z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie – płk. Krzysztofa Kulczyckiego

Dzisiaj w Zakładzie Karnym w Dębicy odbyła się odprawa roczna kadry kierowniczej z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie – płk. Krzysztofa Kulczyckiego. Podczas odprawy podsumowano realizację zadań przez kadrę Zakładu Karnego w Dębicy w 2022 roku oraz przedstawiono plany na 2023 rok. Omówiono realizację rządowego programu„Praca dla więźniów ” oraz funkcjonowanie jednostki penitencjarnej po niedawnych zmianach legislacyjnych. Zaprezentowano ważne wydarzenia jakie miały miejsce na terenie jednostki oraz zrealizowane przedsięwzięcia inwestycyjne. Zaprezentowano dane związane z procedowanymi przez komisje penitencajrną wnioskami o odbywanie przez skazanych kary w systemie dozoru elektronicznego.

Dyrektor Okręgowy podziękował kierownikom działów za niełatwą pracę funkcjonariuszy i pracowników oraz wzorowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych w dzisiejszych, niestabilnych czasach. 

Opracował: mjr Mariusz Konefał

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej