Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy ppłk Krzysztof Maźnicki reprezentował Służbę Więzienną na Powiatowych obchodach rocznicowych uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Na zaproszenie Starosty Powiatu Dębickiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu, ppłk Krzysztof Maźnicki Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy uczestniczył w uroczystych obchodach Święta Konstytucji 3 Maja.

Rozpoczęcie uroczystości miało miejsce na dębickim rynku gdzie po podniesieniu na maszt Flagi Państwowej oraz odegraniu Hymnu Narodowego, Przewodniczący Rady Powiatu Dębickiego powitał przybyłych gości, poczty sztandarowe oraz mieszkańców miasta. Zgromadzeni wysłuchali też przemówienia okolicznościwego starosty dębickiego Piotra Chęćka.

Następnie w strugach deszczu odbył się, Ceremoniał patriotyczny z udziałem asysty honorowej 33. Batalionu Lekkiej Piechoty w Dębicy przy akompaniamencie Miejskiej Orkiestry Dętej. Po zakończeniu uroczystości na dębickim rynku, zgromadzeni udali się na Plac Solidarności gdzie odbyła się polowa Msza Święta w intencji Ojczyzny. Po Mszy Św. roczystości przeniosły się na Plac Gryfitów. Tam złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem Najświętszej Maryi Niepokalanie Poczętej ufundowanym w 1919 r. przez mieszkańców miasta i okolic z okazji pierwszej rocznicy odzyskania niepodległości.

Dalsza część obchodów odbędzie się w Domu Kultury „Mors” gdzie nastąpi wręczenie tytułu „Zasłużony Dla Powiatu Dębickiego” oraz premiera opery „Rycerskość Wieśniacza”.

Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

Opracował: mjr Mariusz Konefał

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej