Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy płk Krzysztof Maźnicki reprezentował Służbę Więzienną na Powiatowych obchodach rocznicowych uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Na zaproszenie Starosty Powiatu Dębickiego płk Krzysztof Maźnicki Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy uczestniczył w uroczystych obchodach Święta Konstytucji 3 Maja. Rozpoczęcie uroczystości miało miejsce na dębickim rynku gdzie po podniesieniu na maszt Flagi Państwowej oraz odegraniu Hymnu Narodowego, powitani zostali przybyli goście, mieszkańcy miasta oraz poczty sztandarowe w tym poczet Zakładu Karnego w Dębicy. Zgromadzeni wysłuchali też przemówienia okolicznościowego starosty dębickiego Piotra Chęćka.

 

Następnie odbył się ceremoniał patriotyczny z udziałem asysty honorowej 33. Batalionu Lekkiej Piechoty w Dębicy przy akompaniamencie Miejskiej Orkiestry Dętej. Po zakończeniu uroczystości na dębickim rynku, zgromadzeni udali się na Mszę Świętą w intencji Ojczyzny do kościoła pw. Św. Jadwigi. Po Mszy Św. uroczystości przeniosły się na Plac Gryfitów. Tam złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem Najświętszej Maryi Niepokalanie Poczętej ufundowanym w 1919 r. przez mieszkańców miasta i okolic z okazji pierwszej rocznicy odzyskania niepodległości. Dalsza część obchodów odbędzie się w Domu Kultury „Mors” gdzie został przygotowany program artystyczny. W tym roku jest to premiera opery „CUD MNIEMANY, CZYLI KRAKOWIACY I GÓRALE”.

 

Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

 

Tekst: mjr Mariusz Konefał

Zdjęcia: por. Mateusz Ząbczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej