W dniu 03.04.2023 r. w Zakładzie Karnym w Dębicy miała miejsce odprawa kierownictwa podczas której uroczyste ślubowanie złożyło dwoje nowych funkcjonariuszy przyjętych do Służby Więziennej.

W dniu dzisiejszym w dębickiej jednostce penitencjarnej miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Powierzono obowiązki nowemu zastępcy kierownika działu ochrony – plut. Wojciechowi Rak. Dwoje nowych funkcjonariuszy Służby Więziennej złożyło także uroczyste ślubowanie do działu ochrony - szeregowi Jagoda Bartochowska oraz Paweł Kania. W obecności Dyrektora Zakładu Karnego - ppłk. Krzysztofa Maźnickiego, Z-cy Dyrektora mjr. Piotra Kokoszki, kierowników działów oraz bezpośredniego przełożonego, powtarzali oni rotę przysięgi. Słowa przysięgi którą składa rozpoczynający służbę funkcjonariusz określone są w art. 41 ust. 1 Ustawy o Służbie Więziennej i brzmią: "Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej, ślubuję uroczyście: rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania funkcjonariusza tej Służby i polecenia przełożonych, przestrzegając Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich przepisów prawa, jak również tajemnic związanych ze służbą, a także zasad etyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności ludzkiej oraz z dbałością o dobre imię służby."

Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów "Tak mi dopomóż Bóg".


Zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił w trzeciej co do wielkości formacji mundurowej i mieć ciekawą pracę do śledzenia prowadzonych naborów.

Opracował: mjr Mariusz Konefał

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej