Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie rozpoczyna rejestrację kandydatów od 1 marca 2020r.

Od 1 marca br. będzie można zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. To oferta skierowana do maturzystów, którzy chcieliby związać swoje zawodowe życie ze Służbą Więzienną i podjąć stacjonarne studia I stopnia na kierunku penitencjarystyka. Zapisy potrwają do 15 maja br.

Warunki które należy spełnić:

Osoba przyjęta na studia zostaje funkcjonariuszem Służby Więziennej w służbie kandydackiej, dlatego musi:
- posiadać obywatelstwo polskie;
- posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej;
- korzystać z pełni praw publicznych;
- dawać rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań oraz rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
- nie być karanym sądownie;
- zdać maturę;
- posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby;
- złożyć podanie o przyjęcie do służby kandydackiej.

 

Więcej informacji na stronie uczelni - www.wskip.edu.pl

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej