W dębickiej jednostce penitencjarnej realizowany jest pilotażowy program „Motywator”.

Program "Motywator" opiera się na dwóch głównych filarach: Dialogu Motywującym oraz Transteoretycznym Modelu Zmiany. Jego głównym założeniem jest wzbudzenie motywacji do konstruktywnej zmiany osadzonego.

Program  realizowany jest w wybranych piętnastu jednostkach penitencjarnych  w Polsce. Nasz Zakład Karny został wytypowany do pilotażu jako jedyna jednostka podległa Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Rzeszowie. Już w 2016 roku odbyło się w ODK SW w Suchej szkolenie dla kadry zarządzającej jednostek mających wdrażać nowy innowacyjny program. Kolejnym etapem było przeszkolenie czterech trenerów funkcjonariuszy działu penitencjarnego w czasie kilkuetapowego szkolenia specjalistycznego. W dniach 18-19 września oraz 9-10 października 2017 r.  trenerzy zapoznali wszystkich funkcjonariuszy działu penitencjarnego pełniących służbę w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi oraz koordynatorów działu ochrony tutejszej jednostki z założeniami programu "Motywator". Przy jego realizacji wymagana jest współpraca różnych pionów służb, zwłaszcza penitencjarnej i ochronnej.

Wytypowanie właśnie dębickiej jednostki penitencjarnej do pilotażowego  programu to wyróżnienie dla kadry penitencjarnej i wyznacznik jej zaangażowania w realizacje postawionych przed nią zadań oraz profesjonalizmu.

Tekst i zdjęcia: por. Mariusz Konefał

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej