#ResortSprawiedliwościPomaga – tym razem Domowi Pomocy Społecznej w Przeworsku oraz Domowi Pomocy Społecznej w Sośnicy.

W dniu 22 maja br. Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy - ppłk Krzysztof Maźnicki wraz z Kierownikiem Działu Ewidencji – por. Marzeną Wulkowicz przekazali maseczki ochronne do Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Przeworsku, który jest prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo oraz Domu Pomocy Społecznej w Sośnicy. Środki ochronne w liczbie po 500 szt. dla każdej z instytucji, zostały przekazane na ręce dyrektorów obu placówek opiekuńczych.

Już w kwietniu br. Zakład Karny w Dębicy włączył się w ogólnokrajową akcję szycia maseczek ochronnych w ramach programu Ministerstwa Sprawiedliwości #ResortSprawiedliwościPomaga.

W tutejszej jednostce realizowany jest program resocjalizacyjny "Szycie ratuje życie" w ramach którego skazani recydywiści penitencjarni oraz odbywający karę po raz pierwszy rozpoczęli produkcję maseczek ochronnych. Do realizowanego programu włączonych zostało sześciu skazanych odbywających karę w dębickim zakładzie karnym oraz sześciu osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w Chmielowie, którzy posiadają umiejętności szycia i odpowiednio zmotywowanych do podjęcia się pomocy innym.

Opracował: kpt. Mariusz Konefał

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej