W dniu 15.04.2024 r. dwoje nowych funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Dębicy złożyło ślubowanie wypowiadając słowa roty: „Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej…”.

W dniu dzisiejszym dwóch funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Dębicy zasiliło szeregi Służby Więziennej. W obecności Dyrektora Zakładu Karnego - płk. Krzysztofa Maźnickiego, Z-cy Dyrektora mjr. Stefana Sołtysa, kierowników działów oraz bezpośredniego przełożonego, powtarzali oni rotę przysięgi. Szeregowy Sylwia Petela  będzie pełnić służbę na stanowisku młodszego wychowawcy działu penitencjarnego, natomiast  szeregowy Justyna Pietruszka - młodszego instruktora działu kadrowo- organizacyjnego. Słowa przysięgi którą składa rozpoczynający służbę funkcjonariusz określone są w art. 41 ust. 1 Ustawy o Służbie Więziennej i brzmią: "Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej, ślubuję uroczyście: rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania funkcjonariusza tej Służby i polecenia przełożonych, przestrzegając Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich przepisów prawa, jak również tajemnic związanych ze służbą, a także zasad etyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności ludzkiej oraz z dbałością o dobre imię służby."

Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów "Tak mi dopomóż Bóg".

Zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił w w naszej formacji mundurowej i związać z nią swoją przyszłość do śledzenia prowadzonych naborów.

Tekst: por. Mateusz Ząbczyk

Zdjęcia: por. Maciej Betlej

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej