W dniu 3 września br. na obiektach sportowych MULKS w Pustyni odbył się II Turniej Dębickich Służb Mundurowych i Samorządowców w Piłce Nożnej o puchar Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie, połączony z piknikiem rodzinnym.

Na obiektach sportowych MULKS w Pustyni odbył się II Turniej Dębickich Służb Mundurowych i Samorządowców w Piłce Nożnej o puchar Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie – ppłk. Krzysztofa Kulczyckiego, połączony z piknikiem rodzinnym. Była to druga edycja oczekiwanej imprezy sportowej zapoczątkowanej w 2019 roku, która miała na celu integrację służb na co dzień współpracujących ze sobą oraz promocję zdrowego stylu życia.

Honorowy patronat nad imprezą objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr hab. Marcin Warchoł, który kibicował dębickim sportowcom.

Organizatorami imprezy byli: Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy ppłk Krzysztof Maźnicki oraz Zarząd Terenowy NSZZFiPW reprezentowany przez przewodniczącego - por. Mariusza Piechowskiego.

Z zaproszenia na Turniej skorzystali znakomici goście, na czele z gen. Jackiem Kitlińskim – Dyrektorem Generalny Służby Więziennej. Rozgrywkom kibicowali również szefowie służb mundurowych z Dębicy oraz wojska, kierownictwo podkarpackiego PZPN z Prezesem Mieczysławem Golbą na czele, Prezes Sądu Rejonowego w Dębicy, lokalni samorządowcy powiatu, miasta i gminy, przedstawiciele współpracujących z dębicką jednostką penitencjarną szkół ponadpodstawowych wraz z młodzieżą klas mundurowych.

Turniej odbył się dzięki połączonym siłom dębickich formacji mundurowych, tj. Służby Więziennej – Zakładowi Karnemu w Dębicy, Komendy Powiatowej Policji w Dębicy, Komendy Straży Pożarnej w Dębicy, 33 Batalionu Piechoty Lekkiej w Dębicy, Zarządowi Terenowemu Niezależnego Związku Zawodowego Policjantów w Dębicy, Komisji Międzyzakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność przy Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Dębicy, IPA Region Dębica. Służby mundurowe wspierały samorządy Powiatu, Miasta i Gminy.

Równolegle w czasie trwania rozgrywek odbywał się piknik rodzinny, gdzie dzieciaki wraz z rodzicami mogły brać udział w licznych zabawach, atrakcjach oraz obejrzeć pojazdy i sprzęt wykorzystywany przez formację mundurowe.

Była to również doskonała okazja do promocji służb mundurowych, w tym służby Więziennej oraz Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Rywalizacja sportowa była zacięta aczkolwiek w duchu fair play. Końcowa klasyfikacja po rozegraniu wszystkich spotkań przedstawia się następująco:

I miejsce – Drużna Samorządowców

II miejsce – Służba Więzienna – Zakład Karny w Dębicy

III miejsce – Komenda Powiatowa Policji w Dębicy

IV miejsce – Państwowa Straż Pożarna w Dębicy

V miejsce – 33 Batalion Lekkiej Piechoty

VI miejsce – Komenda Powiatowa Policji w Nisku

Najlepszym zawodnikiem turnieju okazał się Łukasz Stefanik – funkcjonariusz działu ochrony dębickiego zakładu karnego.

 

Opracował: kpt. Mariusz Konefał

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej