Dyrektor Zakładu Karnego w  Dębicy otrzymał informację o odpowiedzialnej i obywatelskiej postawie funkcjonariusza - plut. Michała Dragana, który właściwie ocenił sytuację i podjął adekwatne działania zapobiegające zagrożeniu bezpieczeństwa pasażerów pociągu relacji Wrocław Główny-Ścinawa.

W pociągu relacji Wrocław Główny – Ścinawa awanturujący się, pijany mężczyzna wpadł w szał, gdy konduktorka zwróciła mu uwagę, żeby w pociągu nie spożywał alkoholu i poprosiła o bilet, którego nie miał. Zaczął jej oraz podróżnym grozić i ubliżać. Pociąg wjeżdżał na stację, a on zachowywał się coraz bardziej wulgarnie, agresywnie  i niebezpiecznie. Widząc to plut. Michał Dragan – funkcjonariusz działu ochrony Zakładu Karnego w Dębicy stanął mu na drodze i zasłonił sobą konduktorkę. Próbował załagodzić sytuację, ale bezskutecznie. Kiedy więc drzwi pociągu się otworzyły, wysadził mężczyznę na peron. Ten jednak wskoczył z powrotem do środka i zamierzał rzucić się na plutonowego. Nie zdążył. Z dwóch stron doskoczyli dwaj inni pasażerowie, którzy chwytem obezwładniającym powalili go na ziemię. Jednym z nich okazał się oddziałowy z Zakładu Karnego w Wołowie, drugim policjant wydziału prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Trzej bohaterowie wcześniej się nie znali, podróżowali osobno. To, że każdy z nich nosi mundur dowiedzieli się po przeprowadzonej akcji, oczekując na przyjazd patrolu Policji.

Fundamentalne wartości wynikające z roty ślubowania funkcjonariusza Służby Więziennej, powinny być realizowane zarówno w życiu służbowym jak i prywatnym. Funkcjonariusz Służby Więziennej powinien zachowywać się w sposób praworządny, odpowiadający godności funkcjonariusza publicznego, powinien dbać o społeczny wizerunek Służby Więziennej, podejmując działania służące budowaniu zaufania do niej. Taką właśnie postawą wykazał się plut. Michał Dragan – starszy oddziałowy działu ochrony któremu z dumą pogratulował Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy płk Krzysztof Maźnicki wraz zastępcą kierownika działu ochrony ppor. Wojciechem Rakiem. 

Opracował: mjr Mariusz Konefał

Więcej:

Gazeta Wrocławska

Policja Dolnośląska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej