W dniu 5 kwietnia br. na  Placu Mikołajkowów w Dębicy, odbyła się uroczystość upamiętniająca 79. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz 9. Rocznicę Katastrofy Smoleńskiej. Służbę Więzienną reprezentował Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy ppłk Norbert Gaweł.

W dniu 5 kwietnia br. na Placu Mikołajkowów w Dębicy, odbyła się uroczystość upamiętniająca  79. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz 9. Rocznicę Katastrofy Smoleńskiej, w której uczestniczyli mieszkańcy Dębicy, władze powiatowe, miejskie, gminne oraz przedstawiciele służb mundurowych. Służbę Więzienną reprezentował Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy ppłk Norbert Gaweł. Zgromadzeni oddali hołd pomordowanym 79 lat temu w Katyniu i uczcili pamięć ofiar Katastrofy Smoleńskiej sprzed 9 lat.

Dr Witold Wasilewski z IPN, opisując wydarzenia dotyczące zbrodni katyńskiej, stwierdził: "Skala represji i zbiorowy profil ofiar, motywy podjęcia decyzji i sposób jej przeprowadzenia - kwalifikują ją do uznania za zbrodnię ludobójstwa. Ofiary łączyła przynależność do elity polskiego społeczeństwa, z tej przyczyny zostały skazane przez komunistów na zagładę, stając się ofiarami klasycznego ludobójstwa, w którym nie konkretne i udowodnione w przewodzie sądowym czyny decydują o śmierci, lecz przynależność do grupy narodowej, etnicznej, rasowej, religijnej, politycznej lub społecznej. W przypadku ofiar zbrodni katyńskiej o ich zagładzie zadecydowało kryterium polskości - fakt, że jeńcy Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa byli Polakami." (W. Wasilewski "Katyń 1940 - sowieckie ludobójstwo na Polakach", Biuletyn IPN, Nr 1-2 [72-73] 2007). (PAP)

Informację o odkryciu masowych grobów w Katyniu Niemcy podali 13 kwietnia 1943 r., do dziś jest to symboliczna rocznica obchodów popełnionej zbrodni. Związek Radziecki przyznał się do popełnienia tej zbrodni dopiero po niespełna 50 latach od dokonania mordu.

Pamiętajmy zatem o elicie naszego Narodu, gdyż bez pamięci o jego przeszłości i historii, niewątpliwie stanie się on Narodem bez przyszłości.

Tekst i zdjęcia: kpt. Katarzyna Król

mjr Krzysztof Maźnicki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej