Dzisiaj - 2 lipca, swój finał miała kolejna akcja pomocowa zorganizowana przez naszych funkcjonariuszy. Tym razem symboliczny czek trafił na ręce Siostry Małgorzaty Gardas - Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy im Św. Kingi w Tarnowie.

W dniu dzisiejszym miał miejsce finał akcji pomocowej zbiórki funduszy dla Środowiskowego Domu Samopomocy im. Św. Kingii w Tarnowie. Funkcjonariusze i pracownicy dębickiej jednostki penitencjarnej oraz Oddziału Zewnętrznego w Chmielowie zbierali środki finansowe, które zostaną przeznaczone na zakup samochodu do przewozu min. niepełnosprawnych dzieci. Po raz kolejny kadra Zakładu Karnego w Dębicy aktywnie odpowiedziała na prośbę włączenia się w akcję pomocową dla potrzebujących. W trakcie dwóch tygodni zebrano kwotę 3240 zł którą przekazano do tarnowskiej placówki. W imieniu załogi symboliczny czek wręczył Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy - płk Robert Żółkiewicz wraz z Z-cą  Przewodniczącego ZT NSZZFiPW – por. Mariuszem Piechowskim.

ŚDS wTarnowie powstał z inicjatywy i potrzeby serca aby nieść pomoc Rodzinom borykającym się z trudnościami w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Inicjatorem powstania placówki była Tarnowska Fundacja Pomocy i Szczególnej Troski.

3 stycznia 1993 roku odbyło się uroczyste poświęcenie i placówka zaczęła funkcjonować jako Dom Dziennego pobytu i stacjonarny Dom Opieki Społecznej.

Całą organizację Domu, Biskup Tarnowski powierzył Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, prowincja krakowska. Od dnia 1 stycznia 2006 roku Dom rozszerzył swoją działalność na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Opracował: kpt. Mariusz Konefał

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej