W dniu 27.06.2019r. w Zakładzie Karnym w Dębicy odbyły się ćwiczenia ochronno-obronne.

W Zakładzie Karnym w Dębicy odbyły się zaplanowane ćwiczenia ochronno-obronne przy współudziale Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji. Celem ćwiczeń było doskonalenie sposobu kierowania działaniami ochronnymi, sprawdzanie umiejętności działania kadry w sytuacjach zagrożenia, doskonalenie umiejętności współdziałania i koordynacji funkcjonariuszy Służby Więziennej ze Strażą Pożarną oraz Policją, ćwiczenie umiejętności likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa jednostki oraz zgodnego z prawem użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Scenariusz ćwiczeń przewidywał podjęcie działań w przypadku próby wniesienia środków odurzających na teren jednostki, wykorzystanie psa specjalnego i współpraca z Policją w tym zakresie.

Kolejnym przerabianym scenariuszem było zabrykadowanie się grupy osadzonych w celi mieszkalnej. Wezwania do zachowania zgodnego z prawem oraz negocjacje nie przyniosły porządanego rezultatu. Konieczne było zastosowanie środków przymusu bezpośredniego.

Ostatnim ćwiczonym zagrożeniem był pożar odpadów komunalnych składowanych na terenie jednostki penitencjarnej i współdziałanie w czasie likwidacji tego zagrożenia z Państwową Strażą Pożarną.

Współpraca z Komendą Powiatowej Straży Pożarnej w Dębicy oraz Komendą Powiatową Policji w Dębicy okazała się dobra i skuteczna, a same ćwiczenia zakończyły się w sposób bezpieczny dla ich uczestników.

Tekst i Zdjęcia: kpt Mariusz Konefał

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej