W Zakładzie Karnym w Dębicy odbyły się zaplanowane ćwiczenia ochronno-obronne przy współudziale Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji.

W dniu 27.10 br. odbyły się zaplanowane ćwiczenia ochronno-obronne przy współudziale Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji. Celem zrealizowanych ćwiczeń było doskonalenie sposobu kierowania działaniami ochronnymi, sprawdzanie umiejętności działania kadry w sytuacjach zagrożenia, doskonalenie umiejętności współdziałania i koordynacji funkcjonariuszy Służby Więziennej ze Strażą Pożarną oraz Policją, ćwiczenie umiejętności likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa jednostki oraz zgodnego z prawem użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Ćwiczenia obejmowały postępowanie w przypadku zabarykadowania się skazanych w celi mieszkalnej, powstania trudnego do opanowania pożaru na terenie jednostki i zapobiegnięcia przyjęciu przesyłki zawierającej materiał wybuchowy.

Wspólne działania dębickich służb mundurowych przebiegły w sposób bezpieczny i pozwoliły na wspólne realizowanie zadań przypisanych do każdej z formacji.

Opracował: kpt. Mariusz Konefał

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej