W dniu dzisiejszym odbyło się bierzmowanie skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Dębicy

W dniu 25 kwietnia br. trzech skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Dębicy przyjęło Sakrament Bierzmowania. Skazanych przez rok przygotowywał ksiądz kapelan – Wiesław Kulka, natomiast Sakramentu tego udzielił Ks. Biskup Pomocniczy Diecezji Tarnowskiej Leszek Leszkiewicz. Po zakończeniu Mszy Św. osadzeni wręczając na ręce Biskupa bukiet kwiatów podziękowali za przygotowanie i udzielenie ważnego w ich życiu Sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. W tej ważnej uroczystości uczestniczyli: Proboszcz Parafi Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Pustyni - ks. Krzysztof Duda, Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy - ppłk Krzysztof Maźnicki wraz z Kierownikiem Działu Penitencjarnego - mjr. Mariuszem Konefałem oraz Starszym Wychowawcą - por. Maciejem Betlejem.

Podczas bierzmowania kandydat zostaje namaszczony przez Biskupa olejem krzyżma na czole na znak pieczęci duchowej, znamienia Ducha Świętego, które otrzymuje jako dojrzały wyznawca Chrystusa.

Szafarzem zwyczajnym bierzmowania jest Biskup. Władza bierzmowania przysługuje mu z tytułu święceń biskupich. W poszczególnych jednak wypadkach z ważnej przyczyny, jak np. bardzo duża liczba bierzmowanych czy brak czasu, może dobrać sobie do pomocy prezbiterów, aby udzielić tego sakramentu. W stosunku do osób znajdujących się w niebezpieczeństwie śmierci, bierzmowania może udzielać proboszcz, a nawet jakikolwiek prezbiter kapłan.

Opracował: mjr Mariusz Konefał

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej