W dniu 13 kwietnia br. na  Placu Mikołajkowów w Dębicy, odbyła się uroczystość upamiętniająca 82. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz 12. Rocznicę Katastrofy Smoleńskiej. Służbę Więzienną reprezentował Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy ppłk Krzysztof Maźnicki.

W dniu 13 kwietnia br. na Placu Mikołajkowów w Dębicy, odbyła się uroczystość upamiętniająca 82. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz 12. Rocznicę Katastrofy Smoleńskiej, w której uczestniczyli mieszkańcy Dębicy, parlamentarzyści, władze powiatowe, miejskie, gminne oraz przedstawiciele służb mundurowych. Służbę Więzienną reprezentował Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy ppłk Krzysztof Maźnicki. Zgromadzeni oddali hołd pomordowanym 82 lata temu w Katyniu i uczcili pamięć ofiar Katastrofy Smoleńskiej sprzed 12 lat.

Dr Witold Wasilewski z IPN, opisując wydarzenia dotyczące zbrodni katyńskiej, stwierdził: "Skala represji i zbiorowy profil ofiar, motywy podjęcia decyzji i sposób jej przeprowadzenia - kwalifikują ją do uznania za zbrodnię ludobójstwa. Ofiary łączyła przynależność do elity polskiego społeczeństwa, z tej przyczyny zostały skazane przez komunistów na zagładę, stając się ofiarami klasycznego ludobójstwa, w którym nie konkretne i udowodnione w przewodzie sądowym czyny decydują o śmierci, lecz przynależność do grupy narodowej, etnicznej, rasowej, religijnej, politycznej lub społecznej. W przypadku ofiar zbrodni katyńskiej o ich zagładzie zadecydowało kryterium polskości - fakt, że jeńcy Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa byli Polakami." (W. Wasilewski "Katyń 1940 - sowieckie ludobójstwo na Polakach", Biuletyn IPN, Nr 1-2 [72-73] 2007). (PAP)

Informację o odkryciu masowych grobów w Katyniu Niemcy podali 13 kwietnia 1943r i do dziś jest to symboliczna rocznica obchodów popełnionej zbrodni. Związek Radziecki przyznał się do popełnienia tej zbrodni dopiero po niespełna 50 latach od dokonania mordu. Pamiętajmy zatem o elicie naszego Narodu, gdyż bez pamięci o jego przeszłości i historii, niewątpliwie stanie się on Narodem bez przyszłości.

Opracował: kpt. Mariusz Konefał

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej