W tym roku ósmego lutego po raz drugi w Służbie Więziennej obchodzony jest Dzień Tradycji. Na tą okoliczność w Zakładzie Karnym w Dębicy wydany został pamiątkowy album z nadania jednostce Sztandaru.

W tym roku ósmego lutego po raz drugi obchodzony jest Dzień Tradycji Służby Więziennej. Jest to dzień w którym warto zastanowić się nad historią naszej Służby i przypomnieć wartości którymi powinni kierować się funkcjonariusze.

Bardzo ważnym wydarzeniem w historii naszej jednostki penitencjarnej było nadanie Sztandaru Zakładowi Karnemu w Dębicy. Uroczystości poświęcenia oraz nadania Sztandaru odbyły się w dniu 6 lipca 2023 r. Był to niezapomniany czas dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników dębickiej jednostki penitencjarnej ale także bardzo ważne wydarzenie dla całej społeczności lokalnej.

W związku z tak ważnym, niedawnym wydarzeniem oraz przypadającym 8. lutego Dniem Tradycji, został wydany album „Nadanie Sztandaru Zakładowi Karnemu w Dębicy”, którego częścią jest pamiątkowy film z uroczystości.

Sztandar jest znakiem najlepszej tradycji Służby Więziennej, służenia społeczeństwu, wierności ideałom praworządności i poszanowania godności ludzkiej oraz zaszczytnej, ofiarnej i wiernej służby dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej.

Sztandar Zakładu Karnego w Dębicy używany jest podczas uroczystych obchodów świąt narodowych i państwowych uroczystości o charakterze patriotycznym i religijnym, w czasie wręczania funkcjonariuszom nominacji na wyższe stopnie służbowe, wręczaniu im orderów i odznaczeń, przez co wpływa na kształtowanie nie tylko pozytywnego wizerunku naszej formacji, ale i poczucia szacunku wobec państwa polskiego.

Opracował: mjr Mariusz Konefał

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej