Dzisiejszy dzień jest bardzo ważny w placówkach oświatowych w naszym kraju. Tego dnia w szkołach odbywają się uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego.

W tym, tak ważnym dla szkół wydarzeniu nie mogło zabraknąć funkcjonariuszy Służby Więziennej. Funkcjonariusze dębickiego zakładu karnego bardzo aktywnie włączają się we współpracę ze środowiskiem lokalnym. Współpraca ze szkołami zajmuje szczególne miejsce w aktywności naszej jednostki penitencjarnej. W dniu 28.04.2022r Drektor Zakładu Karnego w Dębicy – ppłk Krzysztof Maźnicki podpisał porozumienie z Dyrektorem Zespołu Szkół w Ropczycach im. ks. dra Jana Zwierza. Współpraca pomiędzy placówkami polega na prowadzeniu przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Dębicy zajęć o tematyce ogólnopenitencjarnej, których celem jest przybliżenie zagadnień związanych z więziennictwem, kształtowanie postaw młodych ludzi, przygotowywanie ich do podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących przyszłości życiowej i zawodowej, w tym również wyboru dalszej ścieżki kształcenia, np. Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości i później podjęcia pracy w Służbie Więziennej.

Na zaproszenie Dyrektora Zespołu Szkół im. ks dra Jana Zwierza w Ropczycach - mgr. Mariusza Pilcha w imieniu Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy, w inauguracji roku szkolnego udział wziął kpt. Mariusz Konefał - Kierownik Działu Penitencjarnego. Przy tej okazji przekazał dyrekcji oraz gronu pedagogicznemu zaprzyjaźnionej placówki życzenia udanego roku szkolnego oraz dalszych sukcesów dydaktycznych i wychowawczych.

Ten dzień jest wyjątkowy również dla Służby Więziennej. Rok szkolny dzisiaj rozpoczął się także w 18 przywięziennych centrach kształcenia ustawicznego, gdzie naukę rozpoczyna prawie 3300 słuchaczy – osób odbywających karę pozbawienia wolności. Edukacja będzie prowadzona w 161 oddziałach – w czterech szkołach podstawowych, 29 liceach ogólnokształcących i na 128 kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Te ostatnie są realizowane przez przywięzienne CKU jako forma pozaszkolna kształcenia zawodowego w kilkunastu wybranych zawodach.

Opracował: kpt. Mariusz Konefał

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej