Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Chełmie przekazali maseczki ochronne w ilość 300 sztuk do Domu Pomocy Społecznej w Kaniem.

26 maja 2020 roku w ramach akcji niesienia pomocy zainicjowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Służbę Więzienną #ResortSprawiedliwościPomaga przekazanych zostało 300 maseczek ochronnych dla pracowników i podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Kaniem.

Maseczki ochronne przekazane przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Chełmie do Domu Pomocy Społecznej w Kaniem zostały uszyte w ramach programu readaptacji społecznej pt „Szyjemy-pomagamy”, w który zaangażowanych jest 6 skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w chełmskiej jednostce. Domy Pomocy Społecznej to miejsca szczególnie narażone na możliwość rozprzestrzenienie się koronawirusa, zarażenie nim może mieć tragiczne skutki dla osób tam przebywających, tym bardziej okazane wsparcie zostało przyjęte z ogromną wdzięcznością.

Misją Domu Pomocy Społecznej w Kaniem jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i społecznych w formach i w zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb przebywających w nim mieszkańców dlatego pomoc w zakresie zabezpieczenia przez wirusem jest niezbędna.

Bezinteresowna pomoc na rzecz osób potrzebujących ma na celu kształtowanie postaw prospołecznych, rozwijanie empatii i zrozumienia, możliwość wykorzystania własnych umiejętności i doświadczenia a także kształtowanie umiejętności działania zespołowego i brania odpowiedzialności za swoją pracę.

Funkcjonariusze Zakładu Karego w Chełmie angażują osoby pozbawione wolności w wykonywanie prac na rzecz potrzebujących, uczą, że każda pomoc się liczy.

Tekst: kpt. Łukasz Bielak

Foto: mł. chor. Paweł Popielnicki

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej