Służbę Więzienną podczas uroczystości reprezentował płk Artur Gajewski – dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie.

Obchody związane z 80. rocznicą napaści sowieckiej na Polskę połączone były z Dniem Sybiraka. Uroczystość zorganizowana została w dniu 17 września 2018 roku przy udziale Związku Sybiraków Oddział w Chełmie.

Przedstawiciele władz miasta, instytucji, służb mundurowych i młodzież złożyli wieńce przy Pomniku Sybiraków oraz Tablicy upamiętniającej więźniów politycznych pomordowanych przez NKWD i UB.

 

Tekst i foto: kpt. Łukasz Bielak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej