W dniu 30 października 2019r. Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie płk Artur Gajewski podpisał umowę z prezesem zarządu spółki Andrzejem Hulanickim reprezentującym firmę HULANICKI BEDNAREK S.p. z o. o. w zakresie odpłatnego zatrudnienia skazanych.

Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie płk Artur Gajewski podpisał umowę dotycząca odpłatnego zatrudnienia skazanych z Zakładu Karnego w Chełmie w firmie HULANICKI BEDNAREK S.p. z o. o. na terenie jednostki penitencjarnej.

HULANICKI BEDNAREK S.p. z o. o. zajmuje się między innymi produkcją rozdzielnic elektrycznych, obudów i szaf metalowych, szynoprzewodów. Spółka zatrudni grupę skazanych w liczbie podyktowanej potrzebami.

Nawiązanie współpracy z kolejnym kontrahentem jest efektem realizacji programu „Praca dla więźniów” realizowanego przez Służbę Więzienną we wszystkich jednostkach penitencjarnych w Polsce.

Tekst i foto: kpt. Łukasz Bielak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej