W dniu 20.09.2019r. osadzeni przebywający w zakładzie karnym typu półotwartego Zakładu Karnego w Chełmie wzięli udział w akcji organizowanej na  terenie Chełma pod hasłem „ Nie śmiecimy-sprzątamy- zmieniamy”

Akcja odbyła się w ramach 26 edycji "Sprzątanie Świata-Polska 2019”. Skazani w trakcie powyższej akcji wykonali prace porządkowe na terenie cmentarza Wojennego w Chełmie. Akcja miała na celu kształtowanie postaw proekologicznych, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za czystość otoczenia u skazanych oraz była dowodem szacunku, jaki każdy z nas powinien mieć do osób spoczywających na zabytkowych i nieco zapomnianych dziś cmentarzach. Zakład Karny w Chełmie od lat włącza się w prace na rzecz ochrony środowiska w porozumieniu z władzami miasta.

 

tekst: kpt. Radosław Truszkowski

foto: szer. Wojciech Misiura

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej