Uroczyste Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Chełmie 11 listopada 2019 roku.

Z udziałem parlamentarzystów, władz wojewódzkich i miejskich Chełma, przedstawicieli organizacji samorządowych, społecznych i kombatanckich, kompanii honorowych służb mundurowych, harcerzy, skautów europy oraz mieszkańców Chełma odbyły się oficjalne uroczystości 101. rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w Bazylice Narodzenia NMP w intencji 101. rocznicy odzyskania Niepodległości Polski. Po Mszy Świętej złożono kwiaty przy Pomniku Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego i przy Krzyżu Niepodległości.

W dalszej części obchodów Święta Niepodległości został odegrany hymn państwowy, miały miejsce przemówienia, uroczyste podniesienie flagi narodowej na maszt, odczytanie Apelu Poległych, złożenie wieńców i wiązanek przy Pomniku Niepodległości, defilada kompanii honorowych i przejazd Szwadronu Rekonstrukcyjnego Oddziału Kawalerii Rzeczypospolitej Chełmskiego Stowarzyszenia Miłośników Koni i Kawalerii Polskiej. Wśród zgromadzonych na placu pododdziałów nie zabrakło Pocztu Sztandarowego Zakładu Karnego w Chełmie.

Służbę Więzienną reprezentował płk Artur Gajewski – Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie.

Teks i Foto: por. Łukasz Bielak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej