Ogłoszenie o naborze do służby w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1542 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631) ogłasza rozpoczęcie kolejnej procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do służby na terenie Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie.

1. młodszy(a) pielęgniarz(ka)/ młodszy(a) ratownik medyczny – 2 etaty,

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie
z osobami pozbawionymi wolności. Wymagane wykształcenie zgodne ze stanowiskiem oraz prawo wykonywania zawodu.
Dokumenty należy składać w terminie do 30 listopada 2021 roku. 
 

2. strażnik działu ochrony - 25 etatów.

Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie
z osobami pozbawionymi wolności. Wymagane wykształcenie min. średnie.
Dokumenty należy składać w terminie do 30 listopada 2021 roku. 
 

3. modszy instruktor działu informatyki i łączności - 1 etat.

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym. Wymagane wykształcenie wyższe (tytuł licencjata lub równorzędny, informatyczne).
Dokumenty należy składać w terminie do 15 października 2021 roku. 

 

Więcej informacji na stronie:

https://sw.gov.pl/praca-oferty/zaklad-karny-w-bydgoszczy-fordonie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej