Kadra penitencjarna Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie codziennie dokłada wszelkich starań, aby propagować wśród osadzonych zdrowy styl życia. Nie bez przyczyny mówi się, że „w zdrowym ciele, zdrowy duch”.

Funkcjonariusze fordońskiej jednostki zwracają szczególną uwagę, aby organizując oddziaływania resocjalizacyjne dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w bydgoskiej jednostce penitencjarnej kłaść nacisk na promocję zdrowia.

Zasady, które mają znaczenie
Dzisiejsza rzeczywistość to nie tylko świat pandemii COVID-19, od której jest uzależniony cały świat, ale także propagowanie zdrowego stylu życia. Trudno zatem nie ulec temu przekonaniu. Od zawsze przecież wiadomo, że odpowiednie żywienie, aktywność fizyczna oraz świadomość mają nie tylko pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne, ale także psychiczne.

Aktywność fizyczna
Kiedy mowa o aktywności fizycznej wspomina się głównie o korzyściach płynących dla ciała, tj. zbawienny wpływ na układ krążenia, oddechowy i trawienny. Jednak wysiłek fizyczny ma także bardzo pozytywny wpływ na układ nerwowy. Funkcjonariusze Służby Więziennej w Bydgoszczy-Fordonie starają się regularnie urozmaicać czas wolny osób odbywających karę pozbawienia wolności poprzez organizowanie różnorodnych zajęć pobudzających do aktywności fizycznej. Z uwagi na trwający w Polsce aktualnie stan zagrożenia epidemicznego i wstrzymanie wszelkich zajęć sportowych dla osadzonych poza terenem jednostki, wychowawcy do spraw sportu i kulturalno-oświatowych proponują skazanym udział w zajęciach biegowych, turnieje piłki nożnej czy koszykówki na terenie zakładu karnego, z których chętnie korzystają.

Zdrowe żywienie
Odpowiednie żywienie jest kolejnym składnikiem, który pozytywnie wpływa na kondycję fizyczną i psychiczną każdego człowieka. Osadzeni odbywający karę w bydgoskim zakładzie karnym dokonując zakupów w więziennej kantynie coraz częściej zwracają uwagę na produkty, które mogą dodatkowo zbilansować i wzbogacić ich dietę. Dzięki codziennym rozmowom z wychowawcą rozwiewane są wątpliwości odnośnie prowadzonego przez nich dotychczasowego stylu życia, wpływają także na pozytywne zmiany w postawach żywieniowych skazanych. Osadzeni coraz częściej w swoich wyborach dokonują zakupu owoców, aniżeli chociażby kolorowych gazowanych napoi.

Najważniejsza jest świadomość
Kadra penitencjarna fordońskiej jednostki prowadzili liczne oddziaływania, mające na celu zwiększenie świadomości związanej ze zdrowym stylem życia. Wśród takich oddziaływań są programy resocjalizacyjne. W Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie realizowane są liczne programy, w tym programy pn. ”Kopciuch”, „Stop nikotynie”.

Głównym celem tego typu programów jest zwiększenie świadomości uczestników jakie skutki zdrowotne pociąga za sobą palenie wyrobów tytoniowych, wpływu nikotyny na zdrowie - wyjaśnia st.szer. Agnieszka Adamska, młodszy wychowawca działu penitencjarnego w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie.

4 lutego
Dzień ten został ustanowiony w 2000 roku Światowym Dniem Walki z Rakiem. Z uwagi na zbyt późne wykrywanie chorób nowotworowych funkcjonariusze fordońskiej jednostki zorganizowali akcję propagującą diagnostykę i leczenie chorób nowotworowych. Dzięki przeprowadzeniu akcji w formie audycji w radiowęźle, pogadanek oraz przygotowaniu ulotek edukacyjnych osadzeni przebywający w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie zdobyli wiedzę na temat wykonywania badań profilaktycznych wykrywających choroby nowotworowe w najwcześniejszym jej stadium. Takie działania dają szansę na wyleczenie nowotworu. Po zakończeniu akcji osadzeni przy pomocy administracji przygotowali apel do swoich najbliższych, aby uświadomić ich, jak ważna jest profilaktyka nowotworowa.

Czytaj więcej:
Klub biegacza
Spotkanie w ramach Klubu Olimpijczyka „Fordoniak”
Nie bądź „KOPCIUSZKIEM"!

 

Tekst: st.szer. Joanna Szadziul
Zdjęcia: kpt. Daniel Guzman, st.sierż.sztab. Mariusz Brzykcy, st. szer. Joanna Szadziul

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej