W dniu 15.03.2019 roku odbyła się zbiórka krwi zorganizowana przez fordońską jednostkę penitencjarną wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.

Akcja zbiórki krwi, prezentacja naszej formacji oraz przybliżenie działań i zadań Służby Więziennej wzbudziły duże zainteresowanie wśród mieszkańców dzielnicy Fordon, co potwierdziła liczba przybyłych osób. W ciągu zaledwie kilku godzin zebrano ponad 16 litrów krwi od 36 krwiodawców w ambulansie przed murami Zakładu Karneg w Bydgoszczy – Fordonie.

Mundurowi oddawali krew

W zorganizowanej akcji udział wzięli funkcjonariusze i pracownicy cywilni Służby Więziennej, ich rodziny oraz mieszkańcy dzielnicy Fordon. Po oddaniu krwi dawcy otrzymali upominki oraz mogli liczyć na ciepły regeneracyjny posiłek.

Krew ciągle potrzebna

Głównym celem akcji było propagowanie honorowego krwiodawstwa, a oddana krew zasiliła potrzeby rezerwy banku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się do całego przedsięwzięcia.

 

Tekst/zdjęcia: kpt. Daniel Guzman

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej