8 października br. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie przeprowadzili zajęcia edukacyjne z zakresu odpowiedzialności prawnej nieletnich dla uczniów klas VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 46 przy ul. Kombatantów 2 w Bydgoszczy.

Prewencja wśród dzieci i młodzieży

Pojęcie resocjalizacji oznacza proces wychowawczy, który z jednostki wadliwie przystosowanej do wymogów życia społecznego czyni jednostkę ponownie zsocjalizowaną. Kojarzone jest ono głównie z osobami pozbawionymi wolności, które często w konflikt z prawem weszły z uwagi na brak odpowiednich wzorców w rodzinie pierwotnej, czy podejmowanie niewłaściwych decyzji życiowych, często w młodym wieku. Dlatego też fordońscy więziennicy rozpoczęli cykl spotkań z uczniami szkół podstawowych oraz szkół średnich, mający na celu uświadomienie ich w zakresie odpowiedzialności karnej dzieci i młodzieży.

Izolacja penitencjarna to ostatni przystanek bezmyślnej drogi

Zajęcia prowadzone przez funkcjonariuszy Służby Więziennej ukazały konsekwencje przyszłych złych wyborów młodzieży. Prowadzący zaznaczyli, iż kradzieże, udziały w bójkach, spożywanie alkoholu czy korzystanie z innych używek, a także bezkrytyczna postawa względem takich zachowań to początek drogi, która prowadzi do zakładu karnego. Przedstawiono również dolegliwości związane z odbywaniem kary pozbawienia wolności oraz ograniczenia z tym związane. Przybliżono zagadnienia związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz osób odbywających w nich karę pozbawienia wolności.

Najważniejsza jest świadomość

Uczniowie biorący udział w zajęciach zadawali pytania związane z tematami omawianymi na spotkaniu. Poruszane tematy wywołały dyskusję i liczne pytania ze strony młodzieży. Zainteresowanie i aktywny udział uczestników w spotkaniu dowodzić może, iż tego typu rozmowy są potrzebne i cieszą się aprobatą ze strony młodych ludzi. Rozmowa na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich rzutować może na przyszłość młodzieży i podejmowane przez nich decyzje. Dlatego też fordońscy funkcjonariusze aktywnie włączają się w działania w zakresie przeciwdziałania przestępczości nieletnich poprzez rozpoczęty cykl spotkań.
 

Tekst/ zdjęcie: st.szer. Joanna Szadziul

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej