80 osadzonych z pięciu jednostek penitencjarnych na Kujawach i Pomorzu posadziło nowy las na powierzchni ponad 3 ha w Nadleśnictwie Runowo, gdzie 11 sierpnia 2017 roku przeszła nawałnica stulecia. To efekt współpracy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Ponad 3 ha lasu więcej posadzonego przez więźniów

W sadzeni lasu udział wzięli osadzeni z Zakładu Karnegow Bydgoszczy-Fordonie i innych jednostek podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Bydgoszczy - łącznie 80 skazanych.

W ramach akcji "Wspólnie dla lasu" skazani pod nadzorem leśników z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu oraz funkcjonariuszy Służby Więziennej z jednostek penitencjarnych okręgu bydgoskiego posadzili ok. 20 tys. sadzonek drzew w Nadleśnictwie Runowo. Leśnicy przygotowali m.in. młode sosny, modrzewie, jawory i buki. 

Pracę skazanych, którzy wykonywali ją w pięciu wyodrębionych sektorach koordynowali leśnicy, dzięki którym osadzeni poznali techniki sadzenia drzew, zapoznali się ze specyfiką pracy w lesie, trudzie utrzymania zdrowego drzewostanu, a przede wszystkimuytrzymania róznowagi przyrodniczej. Leśnicy odpowiadali również na pytania zadawane przez więźniów. Dzięki czemu skazani zwiększyli świadomość i wiedzę na temat tego, jak dużo pracy i czasu potrzeba, by powstał las, tym samym uczestniczyli w żywej lekcji ekologii.

Ekologiczny wymiar resocjalizacji

W ramach zawartego porozumienia pomiędzy ppłk. Andrzejem Gniotem, Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Bydgoszczy, a Bartoszem Michałem Bazelą, Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, które zostało zawarte 15 września br. osadzeni z jednostek penitencjarnych z Kujaw i Pomorza świadczą pracę na rzecz Lasów Państwowych w ramach rządowego programu "Praca dla więźniów". 

Osadzeni są angażowani głównie do sprzątania lasów z porzucownych odpadów, a także wykonywania prac porządkowych, wykonują także proste prace z zakresu gospodarki leśnej. 

Praca w takim wymiarze to jednak nie jedyny obszar, w jakim jako formacja współpracujemy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Toruniu. Osadzeni z dwóch jednostek penitencjarnych okręgu bydgoskiego w najbliższym czasie będą wykonywali budki lęgowe i karmniki dla ptaków. 

Poprzez udział osadzonych w akcji pod hasłem "Wspólnie dla Lasu" funkcjonariusze Służby Więziennej wraz z leśnikami chcieli zwiększyć ich świadomość ekologiczną, a także pokazać, że mogą zrobić coś dobreg dla przyszłych pokoleń. Las to przecież nasze dobro wspólne, o który musimy dbać i z którego każdy może korzystać. 

 

Tekst: kpt. Agnieszka Wollmann

Zdjęcia: RDLP w Toruniu/ mjr Marcin Kapelewski (zdjęcia z drona)/ ppor. Łukasz Lewandowski/ kpt. Agnieszka Wollmann

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej