Wielkanoc, a dokładniej Niedziela Wielkanocna to dla Chrześcijan najważniejsze święto. Upamiętnia śmierć, mękę i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Niedzielę Wielkanocną poprzedza Wielki Tydzień i Wielki Post. To ważny czas dla wielu Chrześcijan i wiąże się z wieloma tradycjami. Dla przebywających w więzieniu trudny moment – z dala od swoich rodzin. Dzięki nowoczesnym sposobom komunikacji, pomimo trudności związanych z ograniczeniami pandemicznymi, osadzeni mają okazje wysłuchać błogosławieństwa, rekolekcji i modlitwy za pośrednictwem radiowęzła i zobaczyć bliskich za pośrednictwem komunikatora Skype.

Duszpasterstwo więzienne

Duszpasterstwo obejmuje opieką religijną osoby pozbawione wolności i przebywających w aresztach śledczych. Odpowiadając na stawiane wymogi zawarte w Ewangelii kapelan więzienny kościoła rzymskokatolickiego podejmuje posługę duszpasterską również w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy - Fordonie.

Wielki post

Wielki Post jest okresem w życiu chrześcijan, który służy przygotowaniu wiernych do przeżycia Świąt Wielkanocnych. To czas pokuty, zadumy i nawrócenia. Rozpoczyna się w Środę Popielcową, a kończy w Wielki Czwartek przed wieczorną Mszą Wieczerzy Pańskiej. Trwa 40 dni - na pamiątkę 40-dniowego postu Chrystusa na pustyni. Przez ograniczenia związane z COVID-19 nie jest możliwe masowe uczestniczenie osadzonych w posługach religijnych. Wsparcia w tym wyjątkowym czasie udziela skazanym kapelan ks. Jarosław Zieliński. Sprawowanie posługi kapłańskiej, dzielenie się wiarą i rozmowa, to najważniejsze zadania kapelana więziennego. Dziś towarzyszy skazanym w specyficznym czasie epidemii w przygotowaniach do Świąt Wielkanocnych.  Skazani mogą wysłuchać też rekolekcji związanych z Wielkim Tygodniem, rozważania nad męką Pańską, a nawet wysłuchać modlitwy błogosławieństwa pokarmów podczas świąt Wielkiej Nocy. Osadzeni w dobie pandemii mogą skorzystać z posługi indywidualnej.

 

Tekst: kpt. Marek Mikielewicz
Zdjęcia: kpt: Daniel Guzman

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej