Już ponad 20 funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie oddało krew w ramach Ogólnopolskiej Akcji Honorowego Oddawania Krwi służb mundurowych „Nasza Krew - Nasza Ojczyzna”, która trwa w okresie od 20 października do 20 grudnia 2020 roku.

Nasza Krew - Nasza Ojczyzna

Już po raz dziewiąty zorganizowano Ogólnopolską Akcję Honorowego Oddawania Krwi wśród służb mundurowych dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Celem tej akcji jest przede wszystkim pomoc w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego poprzez łagodzenie deficytu krwi w bankach krwi i placówkach służby zdrowia. Ponadto organizatorzy, jak i uczestnicy popularyzują honorowe krwiodawstwo i dawstwo szpiku kostnego. Zarówno podczas tej akcji, jak i innych zwraca się uwagę na osobę funkcjonariusza publicznego dbającego o praworządność i bezpieczeństwo obywateli - niosącego pomoc i ratującego życie ludzkie. Jest to swoiste wzmocnienie pozytywnego wizerunku funkcjonariusza publicznego oraz podkreślenie istoty, wartości i znaczenia służby.

Rok 2020

Podobnie, jak funkcjonariusze innych formacji mundurowych, fordońska Służba Więzienna wspiera i propaguje tę szczytną inicjatywę. Tym razem jednak czas pandemii zmienił współną rzeczywistość. Z zachowaniem reżimu sanitarnego, funkcjonariusze umówieni na wskazany dzień i godzinę udali się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, aby przyłączyć się do akcji. Oddając honorowo krew funkcjonariusze składają hołd tym, którzy walczyli o wolną Ojczyznę.

Nie tylko akcja się liczy

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie regularnie wspierają bank krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Dodatkowo należy przypomnieć, iż każdego dnia można zgłosić do placówki w celu dawstwa krwi. Ponadto Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dawcom. Aktualnie w bydgoskiej dzielnicy Fordon w każdy czwarty wtorek miesiąca na parkingu fordońskiego hipermarketu Carrefour ustawiony jest Mobilny Punkt Poboru Krwi, który czeka na wszystkich chętnych w godzinach 13:00-17:00.

Krwiodawcy spoza służb mundurowych, którzy wyrażają wolę przyłączenia się do akcji, mogą na hasło „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” oddać krew w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy oraz innych oddziałach terenowych RCKiK w całym kraju.

Nie bądź obojętny, włącz się w akcję!

 

Czytaj również:
Fordońscy funkcjonariusze Służby Więziennej dzielą się Dobrem. Ono zawsze wraca!

 

Tekst: st.szer. Joanna Szadziul
Zdjęcia: st.szer. Katarzyna Rosiak, st.szer. Joanna Szadziul

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej