Święta Bożego Narodzenia w jednostkach penitencjarnych to czas szczególnie ważny i wyjątkowy, zarówno dla osób pozbawionych wolności, jak i funkcjonariuszy Służby Więziennej.

W okresie krótko poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia kadra penitencjarna Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie dołożyła wszelkich starań, aby tematyka świąteczna zagościła w każdym z oddziałów mieszkalnych.

„Nie-zwykłe” oddziały mieszkalne

W oddziałach mieszkalnych zrobiło się świątecznie. Osoby odbywające karę pozbawienia wolności, przy pomocy kadry bydgoskiej jednostki penitencjarnej, stworzyły iście świąteczną atmosferę. Na korytarzach zagościły choinki, które ozdobione zostały własnoręcznie wykonanymi przez skazanych bombkami i innymi ozdobami. Na ściennych gazetkach oddziałów zawieszono informacje związane z obchodami Świąt Bożego Narodzenia. Znajdują się na nich także życzenia, które stworzyli osadzeni dla innych osadzonych. W celach mieszkalnych skazani posiadają wykonane ręcznie niewielkie stroiki. Wszystko po to, aby poczuć chociaż namiastkę tych świąt.

Wyjątkowy prezent

W okresie przedświątecznym funkcjonariusze Służby Więziennej fordońskiej jednostki zorganizowali szereg programów resocjalizacyjnych z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych o tematyce świątecznej. Wśród nich prócz programu pn. „Warsztaty manualne", dzięki któremu osoby pozbawione wolności mogły zacieśnić więzy rodzinne i wykonać własnoręcznie niewielki upominek dla najbliższych, zorganizowano program „Kredki i cela”. Program readaptacji społecznej oparty na arteterapii jest sposobem na wgląd w siebie i kontakt z bliskimi. W ramach tego programu osadzeni wykonali własnoręcznie kartki świąteczne dla swoich bliskich, na których umieścili życzenia. Kartki wysłano do ich najbliższych.

Szczególne znaczenie Świąt Bożego Narodzenia

Osadzeni biorący udział w szeregu oddziaływań o tematyce świątecznej, które organizowane są przez kadrę penitencjarną Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie, wykazują duże zaangażowanie w powierzone im zadania. Wykazują się również empatią. Część osadzonych wyraża wolę przekazania wykonanych własnoręcznie prac na rzecz innych skazanych, aby mogli wysłać niezwykły upominek rodzinie. Niektórzy z osadzonych po raz pierwszy kontaktują się ze swoimi bliskimi składając im życzenia. Inni piszą także listy. Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas szczególny. To czas refleksji nad dotychczasowym życiem, a także płynącymi z tego tytułu konsekwencjami. Przelanie swoich emocji na papier może stanowić niekiedy rodzaj rachunku sumienia, oczyszczenia. Skazani mogą nie tylko podziękować bliskim, ale także przeprosić ich za swoje nie zawsze właściwe zachowanie.

Chwila refleksji

Osoby odbywające karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie chętnie uczestniczą w posługach religijnych czy grupach wyznaniowych. Aktualnie jednak mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych administracja jednostki umożliwi osadzonym udział w Mszach Świętych za pośrednim audycji radiowej z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Radiowa audycja bożonarodzeniowa już cieszy się dużym zainteresowaniem wśród osadzonych, bowiem przyjmowane są pierwsze zgłoszenia i deklaracje uczestnictwa. Ponadto regularnie za pośrednictwem radiowęzła przedstawiane są pogadanki i komunikaty przygotowane przez fordońskiego kapelana. Pogadanki dostosowane są do terminu ich emisji, często stają się one chwilą refleksji dla wielu osadzonych.

Kontakt zza krat

Każdego roku w jednostkach penitencjarnych organizowane są spotkania wigilijne osadzonych z administracją, kontrahentami pozawięziennymi, czy też rodzinami osadzonych. Czas panującej pandemii oraz obostrzeń z nią związanych nie ułatwia skazanym obchodów Świąt Bożego Narodzenia. Słowo pisane, które większość z osadzonych kieruje do swoich najbliższych to nie jedyna forma kontaktu z rodziną. Duża liczba osadzonych również zaczęła korzystać z wideorozmów poprzez komunikator Skype. Wcześniej niewielu osadzonych korzystało z tej formy widzenia. Okres świąteczny to czas intensywnej pracy kadry penitencjarnej każdej jednostki. W związku z rosnącym zainteresowaniem tą formą kontaktu funkcjonariusze Służby Więziennej w Bydgoszczy-Fordonie dokładają wszelkich starań, aby każdy chętny miał możliwość nawiązania połączenia w tym wyjątkowym okresie. Do tej pory wideorozmowy odbywały się codziennie. Odbywać się będą również w Święta Bożego Narodzenia. Wszystko po to, by stworzyć każdemu możliwość chociaż niewielkiego uczestnictwa w kolacji wigilijnej ze swoją rodziną.


Czytaj również:
Zmiana rzeczywistości, życie osadzonych bez kontaktu bezpośredniego z bliskim

Duszpasterstwo więzienne

Zobacz:
GALERIA 


Tekst: st.szer. Joanna Szadziul
Zdjęcia: st.szer. Joanna Szadziul, st.szer. Monika Karska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej