Podobnie, jak funkcjonariusze innych formacji mundurowych, fordońska Służba Więzienna wspiera i propaguje inicjatywę honorowego krwiodawstwa. Czas pandemii zmienił wspólną rzeczywistość, jednak mimo tego funkcjonariusze z zachowaniem reżimu sanitarnego regularnie udają się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, aby zasilać bank krwi.

Współpraca, która niesie bezinteresowne korzyści

Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordonie we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy już od wielu lat wpisuje się w ogólnopolskie akcje honorowego oddawania krwi. Jedną z nich jest organizowana przez formację Służby Więziennej akcja „SŁUŻYMY POMOCĄ – MAMY TO WE KRWI”. Fordońscy więziennicy wspierają i propagują także coroczne akcje „Nasza Krew - Nasza Ojczyzna”, która organizowana jest dla wszystkich służb mundurowych z okazji Narodowego Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto funkcjonariusze regularnie zgłaszają się do RCKiK w Bydgoszczy, aby pomóc potrzebującym oddając drogocenny płyn jakim jest krew. Odpowiadają także na apele, które kierowane są do dawców z konkretną grupą krwi.

Przykłady bezinteresownej pomocy w liczbach

To co różni aktualne akcje od poprzednich to fakt, iż z uwagi na panującą pandemię każda kropla oddanej krwi, jak i jej składników jest szczególnie ważna.

SŁUŻYMY POMOCĄ – MAMY TO WE KRWI to hasło przewodnie akcji, która zorganizowana została na terenie całej Polski w terminie od 8 lutego do 19 marca 2021 roku. Wówczas 212 funkcjonariuszy Służby Więziennej z jednostek penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Bydgoszczy, w tym 31 funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Bydgoszczy oraz Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie, oddało ponad 95 litrów krwi podczas akcji krwiodawstwa pod hasłem „Służymy pomocą – mamy to we krwi”.

Co roku funkcjonariusze okręgu bydgoskiego wspierają także wspólną akcję służb mundurowych pod hasłem „Nasza krew – Nasza Ojczyzna”, w trakcie której oddają krew dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości. Ostatnia akcja odbyła się w okresie od 20 października do 20 grudnia 2020 roku. Funkcjonariusze oddali łącznie prawie 73 litry krwi, a w akcji wzięło udział 162 krwiodawców, w tym 34 funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Bydgoszczy oraz Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie.

Nie tylko akcja się liczy

Życie krwiodawców jest przykładem bezinteresownego poświęcenia dla dobra drugiego człowieka i jednocześnie dowodem na to, że wieloletnie i regularne oddawanie krwi jest bezpieczne, a jeśli uzależnia to tylko od czynienia dobra. Wśród funkcjonariuszy jednostek penitencjarnych okręgu bydgoskiego jest ponad 120 honorowych krwiodawców, a w samej fordońskiej jednostce jest ich ponad 30. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie regularnie wspierają bank krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.

Warto przypomnieć!

Każdego dnia można zgłosić się do placówki w celu dawstwa krwi. Ponadto Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dawcom.

Aktualnie w bydgoskiej dzielnicy Fordon w każdy czwarty wtorek miesiąca na parkingu fordońskiego hipermarketu Carrefour ustawiony jest Mobilny Punkt Poboru Krwi, który czeka na wszystkich chętnych w godzinach 13:00-17:00.

Nie bądź obojętny, włącz się w akcję!

 

Zobacz także:

Pierwsze litry krwi polały się w fordońskim więzieniu

Funkcjonariusz odpowiedział na apel!

W fordońskim Zakładzie Karnym kolejny raz polała się krew!

 

Tekst/ zdjęcie: st.szer. Joanna Szadziul

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej