Rak płuca to najczęstszy pod względem zachorowalności rak w Polsce. Nowotwór płuc powoduje także największą liczbę zgonów spośród wszystkich nowotworów. Tylko w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie populacja skazanych palących wyroby tytoniowe stanowi ponad 82% wszystkich osadzonych. Dlatego tak ważne jest prowadzenie licznych oddziaływań penitencjarnych, które mogą wpłynąć na zwiększenie świadomości skazanych na temat szkodliwości i zagrożeń związanych z paleniem wyrobów tytoniowych.

Palenie wyrobów tytoniowych nadal popularne w zakładach karnych

Głównym czynnikiem ryzyka wystąpienia raka płuca jest palenie tytoniu. Szacuje się, że niemal 90% wszystkich raków płuca spowodowanych jest dymem tytoniowym wdychanym podczas palenia aktywnego, ale również i biernego.  Na tę chorobę umiera więcej osób niż łącznie na raka piersi, jelita grubego i prostaty. Dlatego tak ważne jest zwiększanie świadomości z tym związanej, nawet za więziennymi murami.

Fordońskie oddziaływania penitencjarne

W Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie realizowane są liczne programy, w tym program pn. ”Kopciuch”, „Stop nikotynie”, których głównym celem jest zwiększenie świadomości uczestników programów jakie skutki zdrowotne pociąga za sobą palenie wyrobów tytoniowych, wpływu nikotyny na zdrowie, omówienie mitów na temat palenia, a także wskazanie sposobów rzucania palenia. Także na terenie jednostki funkcjonariusz komórki BHP regularnie za pomocą audycji w radiowęźle prowadzi poradnictwo i pogadanki na temat pomocy w rzucaniu palenia oraz szkodliwości „niebieskiego dymka”. Wskazuje, iż rzucanie palenia jest źródłem satysfakcji i dowodem, że można pokonać własne ograniczenia i zniewolenia.

Światowy Dzień Walki z Rakiem Płuc

1 sierpnia to dzień walki z jednym z najgroźniejszych nowotworów – rakiem płuc. To właśnie on powoduje najwięcej zgonów wśród nowotworów. Obchody tego święta to doskonała okazja, aby zwiększyć świadomość osadzonych odnośnie tej choroby i sposobach jej profilaktyki. Dlatego też kadra penitencjarna, prócz audycji przeprowadzonej za pomocą radiowęzła, przygotowała na tą okazję specjalne informatory zawierające podstawową wiedzę na temat raka płuc.
 

Tekst/ zdjęcie: st.szer. Joanna Szadziul

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej