Edukacja ekologiczna jest wyjątkowo istotna dla zaszczepienia wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności koncepcji życia w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego, pogłębiania i upowszechniania wiedzy ekologicznej, kształtowania postaw i zachowań przyjaznych środowisku naturalnemu, w tym również segregacji odpadów. Od wielu lat funkcjonariusze, pracownicy fordońskiej jednostki, a także skazani segregują odpady.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie starają się każdego dnia kształtować u osadzonych postawy proekologiczne. Ponadto 23 stycznia obchodzony jest Dzień bez Opakowań Foliowych, które to w sposób masowy wpisują się w otaczający krajobraz.

Dzień bez Opakowań Foliowych

Obchody tego święta to inicjatywa zrodzona ze względów proekologicznych. To właśnie opakowania foliowe są najczęściej występującymi odpadami na terenach zaludnionych. Nikomu nie jest obcy również widok „foliówek” w jeziorach, rzekach czy kanałach. Zapomina się o ich wytrzymałości na proces rozkładu, który w przypadku reklamówki jednorazowej może trwać nawet kilkaset lat. W związku z zauważalną tendencją wzrostu produkcji śmieci, coraz więcej państw na świecie wprowadziło szeroko zakrojone kampanie społeczne, których zadaniem było zwiększanie społecznej świadomości. W rezultacie efekty zauważyć można było niemalże od razu – część supermarketów i sklepów całkowicie zrezygnowała z foliowych toreb na zakupy, wprowadzając torby papierowe lub torby biodegradowalne, których rozkład następuje w ciągu kilku miesięcy.

Małymi krokami

Sama segregacja śmieci jest czynnością prostą, możliwą do wykonania przez osadzonych o różnym stopniu uświadomienia czy posiadanego wykształcenia. Odkładanie zużytych baterii, segregacja wytworzonych odpadów czy zbieranie nakrętek plastikowych stało się już dla wielu osadzonych oczywistością. Dzięki kształtowaniu świadomości ekologicznej osadzeni uczą się sumienności, pracowitości, systematyczności oraz wrażliwości. Przekazywanie wiedzy w zakresie ochrony środowiska ma za zadanie wzbudzić w osobach odbywających karę pozbawienia wolności potrzebę dbania o środowisko, w szczególności prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

(Eko)logiczny wybór

W ramach edukacji ekologicznej funkcjonariusze Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie dokonują poszerzania wiedzy m.in. w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym stale prowadzona jest w oddziałach mieszkalnych zbiórka nakrętek plastikowych na cele charytatywne, a sami osadzeni starają się segregować odpady wyprodukowane przez nich w celi mieszkalnej. Celem prowadzonych oddziaływań penitencjarnych jest popularyzacja wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej, propagacja postaw proekologicznych oraz rozwijanie świadomości i wrażliwości ekologicznej wśród osadzonych.

 

Tematy powiązane:

Zbiórka nakrętek dla Olgi

Podziękowania od Stowarzyszenia Bez Granic

Kolejna inicjatywna w ramach ogólnopolskiej akcji zbierania nakrętek

Porządkujemy opuszczone nekropolie

Sprzątanie świata

 

Tekst/ zdjęcie: st.szer. Joanna Szadziul

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej