Kilkanaście osób zainteresowanych pracą w Służbie Więziennej uczestniczyło w spotkaniu zorganizowanym przez Zakład Karny Bydgoszcz - Fordon oraz Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie. To kolejna już akcja umożliwiająca potencjalnym kandydatom uzyskanie informacji „z pierwszej ręki” jak wygląda proces rekrutacji, praca poszczególnych pionów służby i ile zarabia się w więziennictwie.

Rekrutujemy

Psycholodzy, pielęgniarki, prawnicy, specjaliści od zamówień publicznych, czy zbiorowego żywienia. Ról, specjalizacji i działów w Służbie Więziennej jest znacznie więcej. To nie tylko funkcjonariusze działu ochrony – z którymi chyba najbardziej kojarzone jest więziennictwo. Nie ulega wątpliwości, że to ze strażnikiem stojącym na wieżyczce ochronnej, przez wiele lat kojarzony był wizerunek formacji. I rzeczywiście duża część funkcjonariuszy swoją służbę zaczynała w dziale ochrony. Jednak zadania i role na poszczególnych stanowiskach mogą być bardzo różne, nawet w obrębie jednego działu. Oczywiście nie jest to łatwa praca. Większość stanowisk jest w systemie wielozmianowym. Służba wymaga też dyscypliny i dyspozycyjności. Trzeba mieć dobre zdrowie, kondycję fizyczną i predyspozycje psychiczne. Funkcjonowanie na co dzień w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi jest stresujące.

Zachęcamy

Funkcjonariusze przedstawili charakterystykę służby w formacji, specyfikę wykonywania zadań na stanowiskach służbowych w Służbie Więziennej. Zebrani mogli dowiedzieć się o ścieżkach rozwoju, możliwościach finansowych i przywilejach bycia funkcjonariuszem Służby Więziennej, a także poznać aktualną ofertę naboru do bydgoskiej jednostki penitencjarnej. Przedstawiciele Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie promując Służbę Więzienną podkreślali jaki prestiż niesie ze sobą służba. Osoby, które przybyły na spotkanie miały również okazję zapoznać się z ofertą Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

Takie spotkania to dla wielu zainteresowanych okazja do poznania specyfiki Służby Więziennej i samych funkcjonariuszy. Bezpośrednia możliwość rozmowy, zadawania pytań powoduje często rozwianie wątpliwości związanych z planami zatrudnienia w zakładzie karnym.

Dokładne informacje dotyczące naboru w Służbie Więziennej można znaleźć na stronie http://www.sw.gov.pl

Jeśli lubisz wyzwania, chcesz rozwijać się i realizować zadania o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa i porządku publicznego w nowoczesnej formacji mundurowej, masz silny charakter, jesteś opanowany i sprawny fizycznie, to Służba Więzienna może okazać się odpowiednim miejscem dla Ciebie.

 

Tekst: kpt. Marek Mikielewicz /mł. chor. Monika Kardach

Zdjęcia: kpt. Marek Mikielewicz /kpt. Daniel Guzman

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej