1 września br. z okazji 82. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej odbyło się symboliczne złożenie wieńca w fordońskiej Dolinie Śmierci.

Delegacja funkcjonariuszy Służby Więziennej z Fordonu

To właśnie przy Pomniku w Dolinie Śmierci upamiętniającym masowy mord na mieszkańcach Bydgoszczy symboliczny wieniec złożył Dyrektor Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie ppłk Arkadiusz Gościnny wraz z delegacją funkcjonariuszy, oddając jednocześnie hołd osobom, które zostały tam rozstrzelane.

Kompleks martyrologiczny

Pomnik wraz z Doliną stanowi kompleks martyrologiczny, w który wkomponowano alejki, rzeźby, symboliczne groby i tablice pamiątkowe. Odbywają się tam coroczne uroczystości patriotyczne i religijne: apele poległych, Drogi Krzyżowe, procesje oraz misteria Męki Pańskiej.

Po zakończeniu II wojny światowej zainteresowanie miejscem straceń „Dolinie Śmierci” było bardzo duże. Proboszcz parafii św. Mikołaja ustawił tam kamienny obelisk, upamiętniający dokonane w tym miejscu ludobójstwo. Na obelisku umocowano tablicę z napisem: „Miejsce masowych straceń Polaków pomordowanych przez faszystów hitlerowskich w 1939 roku. Cześć ich pamięci!"

31 sierpnia 1975 r. na wzgórzu nad „Doliną Śmierci” odsłonięto pomnik autorstwa Józefa Makowskiego poświęcony zamordowanym w tym miejscu mieszkańcom Bydgoszczy. Jego kompozycja stylizuje złamane kłosy zboża na wysokich kolumnach jak wyciągnięte ku niebu ręce męczenników.

Kilka słów historii

Jesienią 1939 r., w bydgoskiej Dolinie Śmierci żołnierze Wehrmachtu wspierani przez paramilitarny Selbstschutzn oraz specjalnie do tego powołane Einsatzgruppen wymordowali 1200 mieszkańców Bydgoszczy i okolic. Byli to głównie nauczyciele, księża, lekarze oraz działacze społeczni. Mord w Dolinie Śmierci był częścią wcześniej zaplanowanej i skrupulatnie przeprowadzonej na całym Pomorzu eksterminacji inteligencji polskiej. Celem tej akcji było pozbawienie społeczeństwa polskiego tzw. ,,kadry kierowniczej'', miało to uniemożliwić stawianie przez zamieszkujących ten teren Polaków oporu w szybkim germanizowaniu terenów państwa polskiego wcielonych do III Rzeszy.

 

Tekst: kpt. Daniel Guzman

Zdjęcia: kpt. Marek Mikielewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej