Muzyka potrafi zdziałać cuda. To właśnie dzięki muzyce większość ludzi jest w stanie się uspokoić i wyciszyć. Dlatego w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie bardzo aktywnie działa więzienny radiowęzeł, który stanowi dla wielu osób odbywających tam karę nieodzowny element dnia codziennego.

Muzyka i jej odpowiedni dobór może uspokajać, wyciszać i relaksować. Często to ona wprowadza człowieka w dobry nastrój. Pamiętać należy jednak, że zakładowy radiowęzeł to nie tylko muzyka, która pełni szczególną rolę w życiu osób pozbawionych wolności. Jest to również jeden z głównych nośników więziennych informacji.

Fordoński radiowęzeł

Idea powstania radiowęzła w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie zrodziła się w latach 90. Od samego początku zaczął się on przyczyniać do organizacji życia więziennego. Wiele osób pozbawionych wolności w czasie wolnym od zajęć, pracy czy spaceru poświęcało swój czas i wsłuchiwało się w emitowane audycje tematyczne i muzyczne. Dlatego w roku 2005 bydgoski radiowęzeł przeszedł modernizację i przeniesiony został do innego budynku. Aktualnie główną działalnością fordońskiego radiowęzła jest nie tylko retransmisja programów pochodzących ze stacji komercyjnych, ale także własne zakładowe programy - komunikaty, pogadanki, programy sportowe, konkursy, posługi religijne. Radiowęzeł stwarza także możliwości do emisji koncertów, które odbywają się na żywo w bydgoskiej jednostce. Kadra penitencjarna Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie stara się, aby więźniowie aktywnie włączali się w redagowanie komunikatów, pogadanek. Ma to na celu pogodzenie gusta blisko sześciuset osadzonych, gdyż większość z nich jest odbiorcami audycji. Nie są to łatwi słuchacze. Poza sporymi różnicami wieku, jest jeszcze różnica charakterów, upodobań.

Dużą umiejętnością jest odpowiedni dobór muzyki oraz emitowanych programów, aby nikt nie poczuł się pokrzywdzony, a znalazł coś dla siebie - mówi kpt. Daniel Guzman, starszy wychowawca ds. sportu w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie.

Ponadto szeroka działalność penitencjarna prowadzona za pomocą radiowęzła spełnia funkcję wyciszającą, uspokajającą, ukulturalniającą. Często zachęca osadzonych do podejmowania aktywności związanej z emitowanymi programami. Osoby odbywające karę pozbawienia wolności spędzają swój czas wolny w taki sposób, aby odpowiednio gospodarując nim stworzyć możliwość uczestnictwa w wybranych przez siebie audycjach.

Radio ma swoje święto

Światowy Dzień Radia obchodzony od 2012 roku z inicjatywy Hiszpanii. Dzień ten upamiętnia inaugurację działalności rozgłośni Narodów Zjednoczonych, która powstała w 1946 roku. Pierwsze obchody odbyły się 13 lutego 2012. Światowy Dzień Radia ma na celu zwrócić uwagę na znaczenie radia jako środka komunikacji na świecie, zarówno w krajach rozwiniętych, gdzie stacje radiowe wykorzystują nowe technologie, jak i w krajach rozwijających się, gdzie radio stymuluje rozwój społeczeństwa. Nie od dziś wiadomo, iż w każdej jednostce penitencjarnej radiowęzeł stanowi główny nośnik komunikatów i istotnych informacji przekazywanych osobom pozbawionym wolności.

 

Czytaj również:

Duszpasterstwo więzienne

Sprawa gorgonowej

Międzynarodowy Dzień Muzyki

Podróże z muzyką

 

Tekst: st.szer. Joanna Szadziul
Zdjęcia: archiwum Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej