19 lutego br. po ponad 2 latach zarządzania Oddziałem Zewnętrznym w Strzelewie podległym Zakładowi Karnemu w Bydgoszczy-Fordonie i prawie 25 latach służby w formacji Służby Więziennej kpt. Waldemar Nowak odchodzi na zaopatrzenie emerytalne.

Podsumowanie prawie 25 lat służby

Kpt. Waldemar Nowak do Służby Więziennej mianowany został w dniu 1 sierpnia 1996 roku. Przez pierwsze prawie pięć lat służby swoje obowiązki wykonywał na posterunkach zewnętrznych uzbrojonych, w rezerwie składu zmiany czy też przy konwojowaniu lub dozorowaniu grup osadzonych. W roku 2001 rozpoczął służbę w oddziale mieszkalnym. Od 2005 roku jako oddziałowy, następnie starszy oddziałowy działu ochrony odpowiedzialny był za uzbrojenie i ochronę przeciwpożarową w Areszcie Śledczym w Inowrocławiu. Lata 2009-2010 roku zapisały się na jego karcie kariery zawodowej na stanowisku kierownika Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Inowrocławiu. Od sierpnia 2010 roku kpt. Waldemar Nowak pełnił służbę dyżurnego stanowiska dowodzenia Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy. W lutym 2011 roku w/w ponownie pełnił służbę w Areszcie Śledczym w Inowrocławiu w pionie ochrony realizując zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz obronności i obrony cywilnej, natomiast od maja 2014 roku w pionie penitencjarnym na stanowisku starszego inspektora ds. zatrudnienia.

Oddział Zewnętrzny w Strzelewie

Od 2016 roku kpt. Waldemar Nowak kierował Oddziałem Zewnętrznym w Strzelewie zajmując stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Koronowie, następnie zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Bydgoszczy – Fordonie. Zajmowane stanowisko wymagało odpowiedzialności za całokształt funkcjonowania tego oddziału, organizację pracy personelu, nadzór nad realizacją przez podległych funkcjonariuszy i pracowników obowiązków, wykonywanie zadań do których został upoważniony przez dyrektora Zakładu Karnego.

„Służba” po służbie

Kpt. Waldemar Nowak od samego początku pełnienia służby chętnie służył pomocą mniej doświadczonym funkcjonariuszom. Charakteryzuje go wysoka kultura osobista, opanowanie oraz pracowitość. Często angażował się w sprawy służbowe wykraczające poza zwykły zakres obowiązków. Na szczególne uznanie zasługuje jego współpraca ze środowiskiem lokalnym, a także pozyskiwanie nowych miejsc pracy dla skazanych. Za dotychczasowe zasługi dla Służby Więziennej funkcjonariusz został odznaczony w 2016 roku brązową odznaką „Za zasługi w pacy penitencjarnej”, a w roku 2019 odznaką „100-lecie polskiego więziennictwa”. W dniu 23 stycznia br. odznaczono kpt. Waldemara Nowaka Brązową Odznaką Honorową Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa w Potulicach.

Zasłużony odpoczynek

Przed kpt. Waldemarem Nowakiem nowe wyzwania, doskonały czas na realizację tych pragnień i pasji, które do tej pory ustępowały miejsca powinnościom zawodowym.

Kadra Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie oraz Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie życzy ustępującemu Zastępcy Dyrektora pogody ducha, twórczych sił i aktywności potrzebnej do realizowania swoich planów i zamierzeń, a przede wszystkim dobrego zdrowia.

Tekst: st.szer. Monika Kardach, st.szer. Joanna Szadziul
Zdjęcia: st.szer. Joanna Szadziul

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej