Z okazji Dnia Ziemi, który przypada 22 kwietnia corocznie osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie pod opieką funkcjonariuszy Służby Więziennej uczestniczyli w sprzątaniu fordońskiego brzegu Wisły. Jednak w tym roku z uwagi na panującą pandemię funkcjonariusze wdrożyli inne liczne oddziaływania penitencjarne, które odbywają się na terenie zakładu karnego, a mają za zadanie kształtowanie świadomości proekologicznej wśród osadzonych.

22 kwietnia, czyli Dzień Ziemi

Wiosenne świętowanie Dnia Ziemi obchodzone jest w momencie równonocy wiosennej na półkuli północnej. Wyjątkowość tego dnia stanowi fakt, iż na całej planecie dzień trwa tyle samo co noc. Jako pierwszy z ideą Dnia Ziemi wystąpił John McConnell na konferencji UNESCO, dotyczącej środowiska naturalnego w 1969 roku. W Polsce obchody Dnia Ziemi zostały zapoczątkowane w 1990 roku. To największe ekologiczne święto obchodzone jest obecnie w 192 krajach. Dzień Ziemi powstał po to, by choć jednego dnia zachęcić społeczeństwo do refleksji nad przyszłością planety Ziemia. Chodzi o to, by pomyśleć co można zrobić by jej nie zanieczyszczać i degradować. Z tej okazji w całej Polsce wiosną oraz jesienią prowadzone są liczne akcje, których celem jest promowanie postaw proekologicznych wśród społeczeństwa.

Istota edukacji

Edukacja ekologiczna jest wyjątkowo istotna dla zaszczepienia wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności koncepcji życia w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego, pogłębiania i upowszechniania wiedzy ekologicznej, kształtowania postaw i zachowań przyjaznych środowisku naturalnemu. Dzięki kształtowaniu świadomości ekologicznej osadzeni uczą się sumienności, pracowitości, systematyczności oraz wrażliwości. Przekazywanie wiedzy w zakresie ochrony środowiska ma za zadanie wzbudzić w osobach odbywających karę pozbawienia wolności potrzeby dbania o środowisko naturalne.

Po kłębku do celu

Segregacja śmieci to najprostsza możliwa czynność do wykonania przez osadzonych o różnym stopniu uświadomienia, czy posiadanego wykształcenia. Odkładanie zużytych baterii, segregacja wytworzonych odpadów, czy zbieranie nakrętek plastikowych stało się już dla wielu osadzonych oczywistością. W oddziałach mieszkalnych fordońskiej jednostki osadzeni samodzielnie dokonują segregacji śmieci, ponadto na terenie jednostki funkcjonuje specjalne miejsce, gdzie segregowane są śmieci z całego zakładu karnego.

Na terenie jednostki organizacyjnej organizowane są liczne programy resocjalizacyjne, które stanowią podstawę w oddziaływaniach względem osób skazanych. Uczestnictwo osadzonych we wszelkiego rodzaju programach podczas ich pobytu w warunkach izolacji więziennej niewątpliwie oddziałuje na kształtowanie ich społecznie pożądanych postaw i nowych umiejętności. Jednym z programów z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych jest program „Eko-Fordonek”. Ma on na celu kształtowanie świadomości ekologicznej, właściwych postaw społecznych, które wpływają na poprawę jakości codziennego życia.

Skazani w różnych okresach razem z innymi wolontariuszami włączali się w akcje porządkowania zapomnianych miejsc Bydgoszczy, w tym zbierania pustych butelek, plastikowych i papierowych opakowań, suchych gałęzi, wyrywania chwastów. Celem każdej akcji było zwrócenie uwagi na zachowane elementu krajobrazu kulturowego, które stanowią dawne nekropolie, historie bydgoskiego regionu. Tego typu przedsięwzięcia zainicjowane zostały przez Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu. Pomoc w sprzątaniu opuszczonych grobów, cmentarzy oraz zapomnianych miejsc Starego Fordonu stało się już swoistą tradycją fordońskiej jednostki penitencjarnej. Z uwagi jednak na panującą pandemię w tym roku wstrzymano przedsięwzięcie.

Wartość dodana

Przekazywanie wiedzy w zakresie ochrony środowiska ma za zadanie wzbudzić w osobach odbywających karę pozbawienia wolności potrzebę dbania o środowisko, w szczególności prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Prowadzenie oddziaływań kształtujących edukację proekologiczną ma na celu uświadomienie osadzonym przykrego faktu dotyczącego głębokiej nieodpowiedzialności ekologicznej, kompletnej ignorancji zasad funkcjonowania w społeczeństwie oraz nieposzanowania wspólnego dobra społeczeństwa. Sztandarowym zadaniem kadry penitencjarnej Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie w tych oddziaływaniach jest wzbudzenie w osadzonych chęci dbania o wspólne naturalne środowisko.

 

Zobacz także:

Akcja-reakcja czyli Służba Więzienna pomaga - Służba Więzienna

Stawiają na (EKO)logiczne wybory - Służba Więzienna

Porządkujemy opuszczone nekropolie - Służba Więzienna

https://sw.gov.pl/aktualnosc/Sprz%C4%85tanie%20%C5%9Awiata

 

Tekst: kpt. Marek Mikielewicz, st. szer. Joanna Szadziul

Zdjęcia: mjr Sławomir Janka, st.szer. Joanna Szadziul

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej