Fordońska jednostka otrzymała certyfikat na rok szkolny 2020/2021 Placówki Przyjaznej Osobom Niewidomym. Certyfikat nadany został przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille'a w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Visus Supremus.

W październiku obchodzone jest Międzynarodowe Święto Białej Laski. W związku z tym Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordonie przyłączył się do kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” 2020. W ramach akcji na terenie jednostki penitencjarnej przeprowadzony został wykład, w którym udział wzięły osoby pozbawione wolności z zakładu karnego typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych. Tegoroczny wykład jednak miał zupełnie inny wymiar. Z uwagi na panującą pandemię i towarzyszące jej utrudnienia komunikacyjne, a także logistyczne wykład odbył się za pomocą wideorozmowy, w której prowadząca tyflopedagog Olga Wasielewska zapoznała grupę skazanych z podstawowymi wiadomościami na temat funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku, przyczynami inwalidztwa wzroku, sposobami poruszania się osób niewidomych oraz zasadami pisania pismem Braille'a. Zaprezentowano również film: „N JAK NIEWIDOMY, czyli jak pomóc osobie z dysfunkcją wzroku”.

Kampania „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie” 2020

Celem kampanii społecznej przeprowadzonej w fordońskiej jednostce było przede wszystkim kształtowanie u osadzonych postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową, przyszła pomoc w zwiększeniu integracji tych osób ze środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku, przygotowanie osadzonych do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważanie i uświadomienie ich problemów. Osoby pozbawione wolności, nabywając nowych umiejętności oraz zwiększając posiadaną wiedzę w tym zakresie mogą wpłynąć na zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością wzrokową.

Podziękowania

W liście czytamy:

Kampania społeczna „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” prowadzona z okazji Międzynarodowego Dnia Białej laski jest już stałym, corocznym wydarzeniem, prowadzonym na rzecz integracji osób, które mają problemy wzrokowe ze środowiskiem ludzi widzących.

Serdecznie dziękujemy za pomoc w realizacji już siódmej jej edycji. Po raz kolejny podjęliście Państwo działania, które wprowadzą naszych wychowanków w aktywne uczestnictwo w życiu społecznym oraz kulturalnym, a jednocześnie przyczynią się do kształtowania postaw opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z niepełnosprawnościami.

Kończąc podziękowania:

To właśnie dzięki Państwa obecności kampania społeczna „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” trwa i pokazuje świat ludzi, którzy nie widzą, bądź widzą słabo. Dziękujemy”

Takie podziękowania na ręce Dyrektora Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie ppłk. Arkadiusza Gościnnego złożyła Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille w Bydgoszczy Małgorzata Szczepanek oraz  pomysłodawczynie kampanii i autorki hasła kampanii „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” tyflopedagodzy pracujący w ośrodku Zenona Góra i Dorota Triebwasser.

Placówka Przyjazna Osobom Niewidomym

Dzięki pomocy i zaangażowaniu wykładowcy mgr Olgi Wasielewskiej, a także Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille'a w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenia Visus Supremus Zakład Karny w Bydgoszcz-Fordonie uzyskał certyfikat Placówki Przyjaznej Osobom Niewidomym. Certyfikat ważny jest rok. Kadra jednostki penitencjarnej już planuje włączyć się do akcji w październiku przyszłego roku. 

Jedyny taki oddział w Polsce

Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordonie jest jedyną jednostką penitencjarną w kraju, która posiada oddział przeznaczony dla skazanych ociemniałych odbywających karę w systemie terapeutycznym, poza oddziałem, która prowadzi oddziaływania wobec skazanych ociemniałych. Organizowane są w niej cykliczne kursy orientacji przestrzennej dla skazanych niewidomych i niedowidzących. Kurs orientacji przestrzennej obejmuje 50 godzin przeznaczonych dla każdego osadzonego. Zajęcia podzielone są na część teoretyczną i praktyczną. Pierwsze godziny kursu to wykłady na temat sytuacji niewidomych w Polsce oraz nauka czytania i pisania Braille'a. Zajęcia praktyczne to nauka rozróżniania kierunku, miejsca, upływu czasu, a także rozpoznawanie przedmiotów i wrażeń termicznych. W czasie trwania kursu, dzięki nauce orientacji przestrzennej skazani są przygotowywani do samodzielnego poruszania się w terenie. Trenowane są techniki poruszania się z przewodnikiem i z pomocą białej laski. Każdy z uczestników uczy się przechodzenia przez drzwi, chodzenia po schodach, rozpoznawania niewerbalnych sygnałów przewodnika, określania swojego położenia w przestrzeni, a także umiejętności codziennych takich, jak: jedzenie, picie, nalewanie płynów, utrzymywanie czystości, korzystanie ze sprzętów domowych, układanie i rozpoznawanie nominałów banknotów, czy szukanie upuszczonych przedmiotów. Nauka orientacji przestrzennej odbywa się w budynkach mieszkalnych i na placach spacerowych.

 

Tematy powiązane:

Kampania „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie” online!

Skazani niewidomi i niedowidzący w izolacji więziennej

GALERIA

„Ja nie widzę Ciebie, Ty mnie zobacz!" 2020

 

Tekst: st.szer. Joanna Szadziul
Zdjęcia: materiały otrzymane od Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille'a w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenia Visus Supremus.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej