Udzielenie pierwszej pomocy jest kluczową umiejętnością, która może znaleźć zastosowanie w nieprzewidzianych sytuacjach. Ze statystyk wynika, że 70% przypadków zatrzymania akcji serca ma miejsce poza szpitalem (najczęściej w domu), zazwyczaj towarzyszą temu jacyś świadkowie, zaś resuscytacja oddechowo-krążeniowa zwiększa możliwość przeżycia poszkodowanego.

Cykliczne szkolenia

Wiele osób wciąż nie zna zasad udzielania pierwszej pomocy, a ci, którzy posiadają wiedzę, obawiają się przystąpić do działania z różnych powodów. Tymczasem potrzeba kilku prostych czynności, by uratować ludzkie życie. W Zakładzie Karnym w Bydgoszczy – Fordonie cyklicznie organizowane są szkolenia dla funkcjonariuszy i osadzonych z pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas zajęć słuchacze mają możliwość poznać podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych oraz dzieci, a także nauczyć się jak udzielić pierwszej pomocy oraz jak wykonać reanimację (RKO). Ponadto dowiedzieli się jak postąpić w przypadku omdlenia oraz wystąpienia drgawek. Każdorazowo przeprowadzone zajęcia obejmują podstawowe zagadnienia dotyczące udzielania pierwszej pomocy oraz zainscenizowane sytuacje zagrożenia życia.

Znaczenie pierwszej pomocy

„Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy (…) podlega karze pozbawienia wolności (…)” – tak brzmi art. 162 kk.

Pierwsza pomoc to zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej. Dzięki takim inicjatywom funkcjonariusze fordońskiej jednostki nabywają nowej i utrwalają już posiadaną wiedzę na temat ratowania ludzkiego życia. Izolacja więzienna jest miejscem, gdzie posiadanie takich umiejętności nabiera szczególnego znaczenia. Funkcjonariusze Służby Więziennej wielokrotnie udowadniali, że los drugiego człowieka nie jest im obojętny.

Tematyka fordońskich szkoleń

Podczas szkoleń poruszone zostają tematy bezpieczeństwa podczas udzielania pomocy, algorytmu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, posługiwania się sprzętem do automatycznej defibrylacji. Z uwagi na nadchodzący okres letni (wakacyjno-urlopowy) wskazano także na przeprowadzanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej w przypadku podjęcia pomocy dzieciom i niemowlętom, także w przypadku utonięcia.
 

Tekst: st.szer. Joanna Szadziul
Zdjęcie: mjr Sławomir Janka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej