8 maja obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, który został zainicjowany w 1985 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Wydarzenie, początkowo skierowane było wyłącznie do bibliotekarzy, z czasem jednak stało się powszechnie obchodzonym świętem rozpoczynającym Tydzień Bibliotek, podczas którego organizowane są różnego rodzaju spotkania promujące czytelnictwo.

Znaczenie więziennego czytelnictwa

Organizacja czasu wolnego osób odbywających karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych z wykorzystaniem książki jest istotnym elementem oddziaływań penitencjarnych wpływających na proces resocjalizacji. Ma ona również znaczenie w obecnej rzeczywistości, którą narzuca pandemia COVID-19. Bowiem to właśnie teraz skazani z uwagi na panującą pandemię poświęcają sporą część swojego czasu wolnego na czytanie interesujących ich pozycji literackich lub tych, które zostaną im polecone przez kadrę penitencjarną. Odpowiednie zagospodarowanie czasu skazanych pozwala kształtować odpowiednie postawy społeczne, zapobiega pogłębianiu się demoralizacji i zacieśnianiu się solidarności przestępczej. Właściwie dobrana literatura staje się narzędziem, które pomaga w radzeniu sobie z niepożądanymi emocjami, poczuciem niskiej wartości, czy radzeniem sobie z sytuacjami trudnymi. Niweluje ona również często skrywane poczucie wyalienowania, odosobnienia, czy samotności. Dzięki licznym pozycjom literackim, w które zaopatrzone są więzienne biblioteki można zaszczepić i rozwijać zainteresowania, których osadzonym często brakuje lub nie są ich świadomi.

Fordońska biblioteka więzienna

W Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie funkcjonuje więzienna biblioteka centralna, a także punkty biblioteczne w każdym oddziale mieszkalnym. W bibliotece centralnej zatrudnieni są osadzeni, którzy odpowiedzialni są m.in. za organizację obsługi biblioteki, kompletowanie i utrzymanie w należytym stanie księgozbiorów oraz dokonywanie wymiany książek w punktach bibliotecznych umiejscowionych w oddziałach mieszkalnych. Nadzór nad pracą osadzonych pełni wychowawcza ds. biblioteki. W oddziałach mieszkalnych punkty biblioteczne znajdują się w dyżurkach wychowawców. Fordońscy skazani każdego dnia zgłaszają się do wychowawców w celu wypożyczenia i wymiany książek. Liczą również na pomoc w doborze odpowiedniej literatury z zakresu swoich zainteresowań. W sumie osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie mają do dyspozycji 7815 woluminów. Zawartość więziennej biblioteki nie różni się prawie od miejskich bibliotek. Osadzeni mogą w niej znaleźć książki przeznaczone dla miłośników historii, kultury i powieści. Największą popularnością cieszą się jednak kryminały, powieści historyczne, przygodowe, detektywistyczne, a także fantasy.

Promocja czytania

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do zadań bibliotek więziennych należy także promocja czytania. Osadzeni fordońskiej jednostki corocznie biorą udział np. w akcji Narodowego Czytania, uczestniczą w spotkaniach autorskich, dyskusjach o książkach w gronie więźniów i gości.

Zobacz także:

„Balladyna” Juliusza Słowackiego lekturą Narodowego Czytania 2020

Narodowe czytanie - Służba Więzienna promuje czytelnictwo

 

Tekst/ zdjęcia: st.szer. Joanna Szadziul

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej