2 października zorganizowano obchody 82. rocznicy rozstrzelania mieszkańców Fordonu, którego dokonali Niemcy pod murem fordońskiego Kościoła pw. Świętego Mikołaja w Bydgoszczy. W obchodach udział wziął ppłk Arkadiusz Gościnny – Dyrektor Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie wraz z pocztem sztandarowym oraz zaproszeni goście.

Proboszcz parafii rzymskokatalickiej pw. Świetego Mikołaja po raz kolejny zorganizował obchody, tym razem 82. rocznicy rozstrzelania mieszkańców Fordonu. Warto wskazać, iż obchody w intencji pomordowanych mieszkańców Fordonu organizowane są począwszy od roku 1940 nieprzerwanie. Obchody rozpoczęto odprawieniem mszy świętej. Uroczysta msza poświęcona została wszystkim ofiarom aktu terroru pomordowanym w bydgoskim Fordonie w 1939 roku. Kolejnym etapem było przeprowadzenie procesji w miejsce, gdzie dokonano mordu, a aktualnie znajduje się tablica pamiątkowa. Na zakończenie przy tablicy pamiątkowej odbył się Apel Poległych.

Nazistowski akt terroru wobec mieszkańców Fordonu

2 października 1939 roku na polecenie Himmlera dokonano tragicznej egzekucji pod murem fordońskiego kościoła, aktualnie pw. Świętego Mikołaja. Za powyższe odpowiedzialna była placówka Selbstschutzu, kierowana przez Fryderyka Walthera Gassmanna. Volksdeutscher Selbstschutz była paramilitarną formacją utworzoną we wrześniu 1939 roku . Formacja ta przeznaczona była do zwalczania ludności polskiej, w tym znanych w środowisku mieszkańców, inteligencji, a zwłaszcza księży, nauczycieli, wojskowych, kombatantów wojen i powstań, a także instytucjom powszechnego zaufania, takim jak Kościół katolicki młodzieży. W czasie II wojny światowej zginęło 73 obywateli Fordonu, w tym burmistrz Wacław Wawrzyniak, ks. prałat Henryk Antoni Szuman, ks. wikariusz Herbert Raszkowski oraz 2 miejscowych nauczycieli. Kolejnym etapem aktu było wymordowanie wszystkich fordońskich Żydów, których formacja Selbstschutz rozstrzelała w dwóch egzekucjach. Mordu dokonano także na kilku rodzinach fordońskich. To właśnie w dniach 12 października oraz 19 października egzekucje te przeprowadzono w bydgoskiej „Dolinie Śmierci”. „Dolina Śmierci” jest miejscem masowego mordu i grobu mieszkańców Bydgoszczy i okolic. To największa zbiorowa mogiła na terenie Bydgoszczy. Aktualnie jest ona miejscem pamięci o tych, którzy zostali w niej wymordowani jesienią 1939 roku. Od tego czasu co roku oddajemy cześć poległym tam ofiarom.

 

Tekst: st.szer. Joanna Szadziul
Zdjęcie: ppor. Bartosz Szadziul

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej