Kształtowanie świadomości patriotycznej oraz poczucia obywatelskości to jedno z trudniejszych zadań, nie tylko za murami więzienia, ale także wśród całego społeczeństwa. Początek maja to doskonała okazja, aby próbować zaszczepić tę idee wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie.

2 Maja

Tego dnia obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polski. Jest to święto wprowadzone nowelizacją ustawy z 20 lutego 2004 roku o zmianie Ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. Wybór tej daty nie był przypadkowy, bowiem chodziło o wybór takiego dnia, w którym będą towarzyszyć Polakom refleksje o szczytnych kartach historii Polski, wypełniając jednocześnie wolny dzień pomiędzy świętami narodowymi. Fladze państwowej należy się szacunek. Eksponowana publicznie musi być czysta oraz mieć czytelne barwy – nie może być pomięta lub postrzępiona. Flaga nigdy nie może też dotknąć podłogi, ziemi, bruku lub wody. Flagą również nie oddaje się honorów żadnej osobie, nie pochyla się jej przed żadną inną flagą lub znakiem. Ponadto na fladze państwowej RP nie wolno umieszczać żadnych napisów oraz żadnego rodzaju rysunków. W Polsce nazwę taką nosi flaga o dwóch pasach poziomych równej szerokości, białym u góry i czerwonym u dołu, w proporcjach 5:8.

3 Maja

Tego dnia obchodzone jest Święto Narodowe Trzeciego Maja. 3 maja 1791 roku Sejm Wielki, który został zwołany w październiku 1788 roku, uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Uchwalenie jej było historyczne, ponieważ była ona pierwszą konstytucją w Europie nowożytnej oraz drugą na świecie, tuż po konstytucji amerykańskiej. Jej uchwalenie przekształciło państwo w monarchię konstytucyjną oraz wprowadziło zasadę trójpodziału władzy. Dwuizbowy Sejm miał być wyrazicielem suwerennej woli całego narodu. Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji dzień 3 maja uznano za święto narodowe, które później zostało na długi czas zawieszone z uwagi na wojnę polsko-rosyjską w 1792 roku i drugi rozbiór państwa. Do obchodów święta powrócono w czasach II Rzeczypospolitej Polskiej w kwietniu 1919 roku. Jednak podczas II wojny światowej zostało ono zdelegalizowane przez okupantów niemieckich i sowieckich, także zakazane w czasach PRL. Oficjalnie i nieprzerwanie jako święto narodowe trwa ponownie od 1990 roku.

Biało-czerwone obchody za murami fordońskiej jednostki

W oddziaływaniach penitencjarnych realizowanych na terenie każdej jednostki organizacyjnej edukacja historyczna i obywatelska odgrywa niezmiernie ważną rolę. Kształtowanie odpowiednich postaw społecznych, moralnych i patriotycznych jest jednym z elementów właściwej resocjalizacji osób odbywających karę pozbawienia wolności w fordońskiej jednostce. Wśród organizowanych przedsięwzięć można wymienić spotkania z historykami, koncerty patriotyczne oraz wystawy.

Tegoroczne obchody jednak z uwagi na panującą pandemię odbywają się nie tylko w miesiącu maju z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz wprowadzonych obostrzeń. Kadra penitencjarna regularnie organizuje programy resocjalizacyjne o tematyce historycznej i patriotycznej, ogólnozakładowe konkursy wiedzy o ważnych dla historii wydarzeniach. Dodatkowo na terenie fordońskiej jednostki w pierwszy weekend maja zorganizowano emisję tematycznych audycji radiowych przez więzienny radiowęzeł. Skazani na specjalnym kanale telewizyjnym mogli poznać historię uchwalania najbardziej postępowej konstytuacji ówczesnego świata oglądając film o obrazie Jana Matejki i zaponzając się z wydarzeniami towarzyszącymi głosowaniu nad ustawą zasadniczą z roku 1971. Osadzeni przygotowali z tej okazji gazetki ścienne w oddziałach mieszkalnych.
 

Tekst: st.szer. Joanna Szadziul
Zdjęcia: kpt. Marek Mikielewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej