Rozkazem personalnym z dnia 4 marca 2021 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy ppłk Andrzej Gniot powołał kpt. Wojciecha Rewolińskiego na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie.

Przebieg kariery zawodowej

Kpt. Wojciech Rewoliński jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, gdzie uzyskał tytuł magistra na kierunku administracja porządku i bezpieczeństwa. W szeregi Służby Więziennej wstąpił 1 października 1996 roku. Od samego początku związany był zawodowo z Zakładem Karnym w Potulicach. Podczas swojej drogi awansu zawodowego zajmował kolejno stanowiska strażnika, starszego strażnika, oddziałowego, zastępcy dowódcy zmiany dowódcy zmiany, zastępcy kierownika działu. Od 1 marca 2020 roku pełnił służbę na stanowisku kierownika działu ochrony w Zakładzie Karnym w Potulicach.

Po niespełna 25 latach służby – 4 marca 2021 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy ppłk Andrzej Gniot powołał kpt. Wojciecha Rewolińskiego na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie.

Odznaczenia

Kpt. Wojciech Rewoliński jest funkcjonariuszem posiadającym bardzo duże doświadczenie zawodowe. W toku pełnienia służby został trzykrotnie odznaczony za "Zasługi w pracy penitencjarnej", ostatnia – złota odznaka została nadana przez Ministra Sprawiedliwości w listopadzie ubiegłego roku.

Życzenia

Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie kadra jednostki życzy pomyślności i wytrwałości w realizacji zawodowych zamierzeń, aby dalsza praca zawodowa stanowiła dopełnienie życiowych osiągnięć i dawała osobistą satysfakcję.

 

Tekst/ zdjęcia: st.szer. Joanna Szadziul

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej